O apariţie editorială de excepţie: „Preotul profesor Vasile Gheorghiu – viaţa şi opera“, autor Pr. Vasile Florin Florescu

O carte monumentală despre o personalitate exemplară a teologiei şi culturii româneşti – preotul profesor academician Vasile Gheorghiu – a văzut de curând lumina tiparului la Editura DOXOLOGIA a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Mitropolit Teofan. Lucrarea părintelui Vasile Florin Florescu a fost susţinută ca teză de doctorat în teologie, la catedra de Noul Testament a Facultăţii de Teologie din Constanţa, sub coordonarea ÎPS Arhiepiscop Teodosie al Tomisului, profesor universitar.

Teologia ortodoxă, în special, dar şi cercetarea academică românească de aprofundare şi reafirmare a valorilor cultural-ştiinţifice ale marilor noştri înaintaşi cunosc acum o împlinire a unei realizări aşteptate de mult. Eruditul profesor universitar cernăuţean – părintele Vasile Gheorghiu, a adus o contribuţie esenţială la studiul teologiei academice româneşti, contextualizând în spaţiul ortodox cercetările biblice occidentale, dar a avut şi implicaţii majore în marile evenimente istorice, politico-culturale ale neamului nostru, dintre care amintim doar aportul său substanţial la înfăptuirea unirii Bucovinei cu patria mamă – Regatul României, la 28 noiembrie 1918, şi argumentarea academică susţinută a necesităţii îndreptării calendarului iulian de către Biserica Ortodoxă Română, înfăptuită în anul 1924.

Este meritul părintelui Vasile Florin Florescu de a realiza o lucrare monografică la nivel de doctorat despre viaţa şi opera preotului profesor academician Vasile Gheorghiu, operă de cercetare exhaustivă pe care o prezentăm în câteva rânduri:

Lucrarea cuprinde un număr de 504 pagini, fiind împărţită în cinci capitole, precedate de o introducere. Urmând metoda de cercetare sistematică, autorul arată mai întâi argumentul şi obiectivele cercetării, subliniind actualitatea şi relevanţa acestui studiu în cercetarea academică actuală.

Capitolul I redă Viaţa şi opera preotului profesor Vasile Gheorghiu – o referinţă în studiul biblic românesc la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. Înaintea referinţelor biografice ale părintelui Vasile Gheorghiu, autorul face o prezentare consistentă a Facultăţii de Teologie cernăuţene – mărturie ortodoxă a teologiei şi culturii româneşti în spaţiul bucovinean, cu profesori universitari remarcabili. Sunt bine venite reperele istorice şi contextualizarea învăţământului teologic din Bucovina până în anul de tristă cotitură geopolitică – 1940 şi mutarea acestei prestigioase facultăţi la Suceava, până în anul 1948, când a fost desfiinţată.

Părintele Vasile Gheorghiu s-a născut în Câmpulung Moldovenesc, la 16 iunie 1872, fiind cel mai mic copil al unei familii de oameni simpli, tatăl său activând ca lucrător silvic. A urmat şcoala primară în Câmpulung, cursurile Liceului ortodox din Suceava, iar între anii 1890 – 1894 a studiat la Facultatea de Teologie ortodoxă din Cernăuţi. În 1897 obţine titlul de doctor în teologie cu calificativul magna cum laude, urmând să studieze apoi la prestigioase universităţi occidentale: Viena, Bonn, Breslau şi Leipzig. Fiind hirotonit preot, a îmbinat armonios slujirea clericală cu cea didactică universitară, activând timp de 37 de ani ca titular al catedrei de Studiu biblic şi Exegeza Testamentului Nou, iar ca preot oferindu-i-se rangul de arhiprezbiter.

Opera părintelui profesor Vasile Gheorghiu este de mari dimensiuni, la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti fiind înregistrate 36 de lucrări, dintre care 27 au fost publicate la Cernăuţi. Ea cuprinde cărţi publicate în limbile română şi germană, lucrări în manuscris, studii şi articole, traduceri, predici şi recenzii. Conform studiului părintelui Grigore T. Marcu, din care citează autorul lucrării, „profesorul Vasile Gheorghiu ar fi scris 88 de lucrări, publicate şi nepublicate, dar în realitate Vasile Gheorghiu a scris mai multe lucrări, cele nepublicate fiind greu de identificat şi de inventariat” (p. 73).

Fiind o personalitate cu implicaţii profunde în păstrarea identităţii româneşti a bucovinenilor, îngrijindu-se în special de educaţia tinerilor, care să ducă mai departe tradiţiile româneşti şi credinţa ortodoxă în Bucovina, părintele Vasile Gheorghiu are un rol major în actul unirii Bucovinei cu Patria mamă, fiind unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai marelui om politic Iancu Flondor, fapt pentru care a fost medaliat de însuşi Regele Ferdinand al României, urmând mai apoi să fie primit în rândul academicienilor români. „Cel mai de seamă teolog neotestamentar român al secolului al XX-lea a trecut la cele veşnice la 29 noiembrie 1959, în Dumbrava – Cut, judeţul Neamţ, la patriarhala vârstă de 87 de ani. Vasile Gheorghiu, personalitate a teologiei româneşti şi universale, a fost profesor erudit, sobru şi corect, pedagog înnăscut şi preot cu vocaţie. Opera sa vastă şi ştiinţifică este de o importanţă epocală pentru studiul Noului Testament în literatura teologică românească” – afirmă autorul lucrării (p. 68).

Capitolul al II-lea, intitulat Isagogia noutestamentară în opera părintelui profesor Vasile Gheorghiu (pp. 79-182), prezintă studiile cu caracter critico-ştiinţific cu privire la Scriptura Noului Testament, în general şi la fiecare carte a sa, în special. Cunoscută ca metodă de lucru a exegeţilor biblici patristici şi neopatristici, „Introducerea în studiul dumnezeieştilor scripturi” (în greceşte isagoghia is tas thias grafas) a devenit o disciplină ştiinţifică prin excelenţă în epoca modernă, când totul trebuia să fie supus spiritului critic şi cercetării empirice. Profesorul Vasile Gheorghiu, având la bază studii aprofundate la marile universităţi occidentale, ridică isagogia biblică neotestamentară românească la un nivel academic modern, prin şase studii pertinente prin care expune teologia biblică ortodoxă în dialogul teologico-ştiinţific interconfesional şi interdisciplinar.

Capitolul al III-lea, intitulat Critica şi hermeneutica textului biblic în cercetarea părintelui profesor Vasile Gheorghiu (pp. 183-340), are în vedere, în mod deosebit, strădania sa de elaborare a unei ediţii critice neotestamentare păstrată în manuscris sub titlul: Novum Testamentum Graece cum aparatu critico, precum şi contribuţia sa la definitivarea actualului sistem de identificare şi catalogare a codicilor biblici, la care se adaugă, ca aplicaţii hermeneutice, observaţiuni critice la anumite pasaje din textele evanghelice. Aşa cum remarcă autorul lucrării, „studiul criticii de text al Noului Testament şi preocupările lingvistice erau noutăţi pentru teologia românească de la începutul secolului al XX-lea. Nici un alt teolog român nu avea lucrări de referinţă în acest domeniu, deci profesorul Vasile Gheorghiu este un adevărat deschizător de drumuri, un adevărat părinte al acestei discipline teologice” (p. 184).

Capitolul al IV-lea cuprinde Teme dogmatice în orizontul teologic al profesorului preot Vasile Gheorghiu (pp. 341-394). Fiind un teolog complex, care s-a preocupat de toate problemele referitoare la Noul Testament: traducere, exegeză, hermeneutică şi critică textuală, părintele Vasile Gheorghiu a abordat şi probleme de teologie biblică cu impact major asupra dogmaticii ortodoxe. „Toţi teologii care au analizat opera profesorului Vasile Gheorghiu au identificat trei studii în care autorul se preocupă de domeniul teologiei biblice: 1. Problema mântuirii noastre (Cernăuţi – 1928); 2. Despre planul divin de mântuire şi realizarea lui, în legătură cu Efeseni 1, 2-3,10 (în revista „Candela” – 1930); 3. Ideea de împăcare la noi, la romano-catolici şi la protestanţi (Cernăuţi – 1935)” (pp. 341-342). Cu argumentare biblică, el tratează teme dogmatice de mare interes în dialogul interconfesional şi nu numai, cum ar fi: despre sensul mântuirii în teologia ortodoxă, despre păcatul originar, despre originile teoriei satisfacţiei şi consecinţele ei, despre ideea de împăcare şi mântuire la noi, la romano-occidentali şi la protestanţi, despre planul de mântuire şi realizarea acesteia şi altele.

Capitolul al V-lea este intitulat Noţiuni de cronologie, calendaristică şi calcul pascal reflectate în opera profesorului Vasile Gheorghiu (pp. 395-462). Având preocupări importante cu referire la cronologie, calendaristică şi calcul pascal reflectate într-o serie de lucrări şi studii publicate atât la Cernăuţi, cât şi la Bucureşti, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a cerut profesorului Vasile Gheorghiu un studiu temeinic cu privire la problemele legate de calendar şi la eventuala lui revizuire, în urma analizării propunerilor venite de la Societatea Naţiunilor (p. 397). Dincolo de necesitatea evidentă de a se îndrepta calendarul iulian şi în bisericile ortodoxe (fapt realizat şi la noi, în 1924, după hotărârea Conferinţei panortodoxe de la Constantinopol din 1923), Societatea (Liga) Naţiunilor insista şi asupra fixării serbării Paştilor la o dată exactă, în toate cele trei mari confesiuni creştine. Este de remarcat faptul că, la solicitarea Patriarhului Miron Cristea, părintele profesor Vasile Gheorghiu a alcătuit studiul intitulat Problema calendarului, pe baza căruia Biserica noastră şi-a argumentat poziţia pe plan ecumenic şi pe care eruditul profesor român l-a susţinut şi în cadrul primului Congres de Teologie Ortodoxă de la Atena, în noiembrie 1936. „Erudiţia sa şi profunda lui ortodoxie au fost argumentele care l-au impus pe Vasile Gheorghiu ca să fie cel care va hotărî poziţia Bisericii Ortodoxe Române în această problemă” – afirmă autorul lucrării (p. 403).

Iată de ce, este o bucurie şi o mare realizare pentru teologia ortodoxă şi cultura română publicarea acestei lucrări monografice de anvergură, prin strădania părintelui Vasile Florin Florescu, despre viaţa şi opera Preotului Profesor Academician Vasile Gheorghiu.

Pr. ILIE MACAR

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: