Urologia suceveană

Pornind de la afirmaţia plină de conţinut: „Cine nu are trecut – nu are viitor”, acum, la final de carieră, încerc un „remember” care se vrea un punct de plecare în evoluţia urologiei sucevene.

Scriu acest lucru, susţinându-l cu fapte consumate, trăite în cei aproape 34 de ani lucraţi în serviciul de Urologie al Spitalului Judeţean Suceava.

În noiembrie 1983, după stagiul de secundariat efectuat în Clinica de Urologie Fundeni, la finele căreia am absolvit examenul de medic specialist urolog cu media 9.07, m-am prezentat la post (ocupat prin examenul de secundariat pe ţară în 1980).

Am ajuns în secţia de Chirurgie Generală, care la acea vreme, în cele 80 de paturi, avea şi cazuistică urologică, de chirurgie infantilă, ortopedie etc.

Secţia era condusă de dr. M. Posteucă, medic primar chirurg, doctor în ştiinţe medicale, din care făceau parte: dr. Andriu Vasile, medic primar chirurg, medic emerit; dr. Huşanu Ernest, medic primar chirurg, doctor în medicină; dr. Dinu Gheorghe, medic primar chirurg, doctorand; dr. Buzdugan Ion, medic primar chirurg; dr. Scutaru Vasile; dr. Posteucă Romeo; dr. Hîncu Sorin – medici specialişti; dr. Furnică Ştefan, medic primar, doctor în medicină, chirurgie infantilă şi dr. Săvescu Constantin, medic specialist ortoped.

La acea vreme în cadrul secţiei, prin eforturile dr. Vasincu Octavian, medic specialist chirurg cu competenţă urologică, existau 5 saloane a 3 paturi pentru cazurile urologice.

În cadrul secţiei se efectuau intervenţii urologice: adenomectomii transvezicale, nefrectomii, pielolitotomii, uretroplastii, cistolitotomii.

În dotarea serviciului de Urologie exista o trusă de Beniqeuri (bujii, sonde uretro-vezicale, bujii exploratorii) şi un cistoscop Weber.

În echipa mixtă, alături de chirurgii cu care ne ajutam reciproc, am demarat „adevărata” specialitate urologică.

Cu ajutorul colegilor din secţie am efectuat primele intervenţii laborioase urologice ca şi heminefrectomiile pentru pionefroză calculoasă spartă, fistulizată cutanat pe rinichi în potcoavă; pielolitotomii şi nefrotomii radiare pentru litiaza coraliformă bilaterală operată succesiv; nefroureterectomie cu rezecţie de coleret vezical perimeatic, vaginopexie Burch etc.

Cu manualitatea unui începător, ajutat de colegii chirurgi dintre care nu-i uit pe dr. Andriu, dr. Huşanu, dr. Dinu şi dr. Vasincu, am progresat în acurateţea intervenţiilor şi upgradarea conduitei terapeutice.

Acest fapt a dus la aprecierea şi recunoaşterea noii Urologii – impunând, în 1987, apariţia compartimentului de urologie cu 18 paturi şi saloane inscripţionate.

La insistenţele îndelungi ale mele am fost dotaţi cu o masă de endourologie, uretroscop şi 2 cistoscoape cu lumină rece (RDG).

 Am început efectuarea uretrotomiilor sub control vizual şi a cistoscopiilor de evaluare diagnostică (tumori vezicale, litiază vezicală, reflux vezicoureteral, HBP, incontinenţă urină.

Am efectuat în „premieră” la Suceava o serie de intervenţii văzute şi învăţate în Clinica Domnului Profesor E. Proca, cum ar fi pieloplastii, nefropexii, nefrolitotomie bivalvă anatrofică sub clamparea şi refrigerarea pediculului renal (ulterior înlocuită cu pielotitotomie cu fragmentarea calculilor şi nefrotomii seriate), abordul transperitoneal subcostal, pararectal pentru tumori renale parenchimatoase.

Împreună cu dr. Posteucă Mircea am efectuat evidarea ganglionară pentru un seminom testicular stâng prin abord transperitoneal după radio şi chimioterapie (efectuată în spitalul nostru în serviciul de oncologie şi medicină nucleară).

Am efectuat cu ajutorul dr. Andriu prima cistectomie totală cu implantarea uretero-colică Goodwin.

Nu toate aceste realizări erau privite cu apreciere de o serie de colegi (ades comentatori), dar împotriva tuturor vicisitudinilor, am continuat să nu fac rabat de la cele învăţate în Clinica Domnului Profesor. De multe ori, în situaţii deosebite, n-am ezitat să-l consult telefonic, la orice oră. Am beneficiat de înalta competenţă a sfaturilor Dânsului, de fiecare dată având o rezolvare adecvată a cazurilor. Aşa am rezolvat printre altele primul abces perinefretic, prima derivaţie urinară în maniera „U trans U” şi procedeul Briker. Nu o dată, i-am cerut sfatul în conduita terapeutică a bolnavilor mei, pe care l-am primit ca de la un părinte şi pe care l-am respectat, având satisfacţia reuşitei.

 După 1989, încep şi marile transformări în urologia suceveană. În 1990 se schimbă şeful secţiei de chirurgie şi sub conducerea dr. E. Huşanu se înfiinţează „adevăratul” compartiment de Urologie, cu 24 de paturi, cu program operator zilnic, împreună cu dr. O. Vasincu.

În 1991 am participat la primul examen de primariat de după revoluţie (după mulţi ani de absenţă)… Comisie Mare la Fundeni: şef de comisie, Profesor E. Proca, împreună cu Profesor P. Drăgan, Profesor P. Georgescu şi Dr. I. Sinescu secretar.

 M-am bucurat nespus că, la finele examenului, am obţinut, alături de alţi colegi din generaţii anterioare, media maximă 9,11 (dr. R. Boja, dr. P. Boiboreanu, col. dr. Dumitrescu). Eram satisfăcut că nu mi-am supărat profesorul, iar la spital succesul meu a crescut prestanţa urologiei în ochii colegilor.

Dar cum succesul te obligă, am continuat evoluţia alături de mai tânărul şi bunul meu prieten dr. Janin Năsăudean (venit în serviciul nostru după primul an de secundariat în Clinica Fundeni), după care ni s-a alăturat şi dr. Ion Buzdugan, medic primar chirurg.

În septembrie 1991, cu concursul dlui Profesor am realizat la Suceava „Congresul naţional de urologie” cu tema „Urosepsisul”. La congres au fost susţinute 70 de lucrări, fiind participante colectivele urologice din ţară, cu excepţia Craiovei (era „mineriada”).

Au fost invitaţi şi au participat secretarul general EAU prof. dr. Wart, trezorierul EAU dr. Stechelmacher, precum şi urologi din Republica Moldova – prof. Bîrsan. La finalul manifestării valoarea lucrărilor şi a organizării a fost unanim apreciată.

Tot atunci, în exclusivitate, la dorinţa dlui Profesor, am bătut medalia de congres pe care era inscripţionată sigla Societăţii Române de Urologie şi deviza „Labor improbus – Omnia vincit!”

Reuşitele profesionale au dus la creşterea adresabilităţii pacienţilor, lucru ce a impus înfiinţarea Secţiei de Urologie, în maniera această reuşind să ne desprindem de Chirurgie (medic şef – dr. S. Hîncu), cu ajutorul dr. C. Irimie (director al spitalului, la acea vreme).

 A fost o muncă titanică pentru amenajarea saloanelor, sălii de pansamente, de meşe, grupurilor sanitare, a unei săli noi de operaţie şi a sălii de endoscopie, împreună cu dr. J. Năsăudean şi colectivul de asistente şi infirmiere conduse de ambiţioasa asistentă-şefă Iulia Csukat. Am reuşit, ajutaţi de mulţi sponsori, să dăm în folosinţă „Secţia de Urologie” cu 35 de paturi, în 25 de zile.

 Am primit numirea de Şef de Secţie interimar din partea conducerii spitalului şi am înfiinţat o linie de gardă împreună cu chirurgia infantilă, ce funcţionează şi azi ireproşabil.

Urologia a participat cu 3 medici: eu, dr. Năsăudean şi dr. I. Buzdugan, iar Chirurgia Infantilă cu 4: dr. Şt. Furnică, dr. Iaz, ulterior dr. C. Hrustovici şi dr. F. Filip. Colaborarea noastră a fost absolut colegială, indiferent de oră sau zi, pentru cazurile de urgenţă medicii de specialitate venind în cel mai scurt timp şi rezolvând problemele chirurgicale.

În aprilie 1994 am susţinut examenul de Şef de Secţie în Clinica de Urologie Fundeni, fiind singurul reuşit din 3 concurenţi, în condiţii de mare stres, lucru pe care nu vreau să mi-l amintesc aici şi acum (cunoscut de majoritatea urologilor).

După examen am dorit şi am obţinut, cu sprijinul ing. D. Ulian – directorul Forex SA Suceava, primul rezector endoscopic, uretrocistoscop şi primul punch litotritor Wolf cu circuit Iglesias şi video-cameră.

 Cu colectivul secţiei, cu dotările corespunzătoare, cu toţi factorii de decizie din judeţ: DSP, Direcţia Spitalului, Prefectură şi Consiliul Judeţean, am organizat deschiderea festivă a secţiei în 16 iunie 1994… Cine putea să ne onoreze cu participarea întregului Colectiv al Clinicii? Nimeni alta decât Clinica Domnului Profesor Eugen Proca.

A fost un „Regal Urologic” într-un centru de Provincie…

După o vizită la toţi bolnavii din saloane s-a trecut în sala de operaţie, unde dl Profesor împreună cu dl conf. dr. Sinescu au efectuat un TURP, o punch litotritie şi extragerea unei sonde Cook. Operaţiile au fost televizate în sala de conferinţe a spitalului, unde au fost prezenţi toţi doctorii din spital, apoi a urmat o elogioasă conferinţă de presă a domnului Profesor.

În acelaşi an s-a alăturat, în urma concursului susţinut la DSP sub conducerea conf. I. Sinescu, dr. Th. Chiriac (cu post iniţial la Roman), care a activat în spital până în 2004 – ulterior în policlinică.

Din 2004 până în 2006 a activat în serviciul nostru şi dr. Marcel Munteanu, coleg de mare calitate spirituală şi profesională, medic specialist urolog, şcolit în Clinica Fundeni.

 Împreună cu colegii mai tineri am efectuat operaţii de anvergură (cistectomii totale, parţiale, nefrectomii totale perifasciale cu rezecţii viscerale asociate, suprarenalectomii, emasculaţii etc., ponderea progresivă revenind endourologiei.

În septembrie 1997, aici, la Suceava, am organizat un alt Congres Naţional de Urologie cu peste 80 de lucrări ştiinţifice susţinute de toate colectivele urologice din tară. Au participat, ca invitaţi, prof. dr. Hofsteler, dr. I Albescu (Germania), care au prezentat în premieră Laserul în Urologie, precum şi colectivul Spitalului Republican Chişinău condus de prof. dr. Curajos.

Manifestarea s-a bucurat de reuşită atât pe plan local, cât şi naţional, aprecierile fiind unanime.

Ansamblul „Ciprian Porumbescu”, Sofia Vicoveanca şi Matilda Pascal au dat culoare unei „toamne sucevene” de urologie.

La îndemnul şi sub conducerea Profesorului am pregătit Lucrarea de Doctorat, din 1994 până în 1998, printr-un studiu comparativ al hidronefrozelor rezolvate în Clinica de Urologie Fundeni (peste 2000) şi cele rezolvate de mine (47 de cazuri, la acea vreme).

Am susţinut lucrarea în aula Institutului C. Davila, din comisie făcând parte prof. dr. P. Georgescu, prof. P. Geavlete, prof. V. Tode, sub preşedinţia prof. dr. Izvoranu Mihai, decan UMF „C. Davila”.

 În acelaşi an, colegii mei dr. J. Năsăudean şi dr. Th. Chiriac au susţinut cu succes examenul de Medic Primar Urolog.

 La 7 MARTIE 2004, cu mare tristeţe şi întreaga compasiune, am participat la funeraliile celui care a fost şi va rămâne veşnic în inima mea Domnul Academician Profesor Doctor Eugen Proca.

Dispariţia Domniei Sale a lăsat în urmă regrete şi amintiri de neuitat, el aşezându-se în panoplia naţională alături de alţi mari maeştri – „Profesor de Profesori”.

Prin tradiţie şi prietenie, serviciul nostru a rămas ataşat Institutului de Urologie şi Transplant Renal Fundeni, condus cu cinste şi demnitate de academicianul profesor doctor Ionel Sinescu. El, prin tot ce a făcut şi face, a reuşit să se impună ca lider al Asociaţiei Române de Urologie, creând un colectiv valoros, cu performanţe comparabile cu orice clinică din lume.

Am primit într-o scurtă şi fructuoasă vizită pe prof. dr. I. Sinescu, care ne-a sugerat mai multe criterii de modernizare a secţiei.

Secţia de Urologie a fost dotată cu o linie de endoscopie înaltă Stortz, intens folosită de atunci şi până în prezent.

În 2008 se alătura serviciului nostru dr. Stoican Nicolae, format în Clinica de Urologie „Th. Burghele” sub conducerea prof. dr. S. Perşu.

Din 2012, după retragerea dr. Năsăudean în privat, se alătura colectivului şi dr. Filip Alexei, „şcolit” în Clinica de Urologie Fundeni, şi din 2017 dr. I. Jurchis, din Clinica de Urologie Cluj, prof. M. Lucan. Împreună cu dr. Filip Alexei şi dr. Stoican N. am efectuat primele cistectomii totale cu neovezica ileală şi nefrectomie radicală cu cavotomie pentru extragerea trombului tumoral.

În cadrul secţiei, pe cele 35 paturi se internează anual peste 1200 cazuri şi se efectuează peste 1000 de intervenţii anual, 2/3 fiind endoscopice.

 Colectivul nostru a fost prezent cu lucrări la toate congresele naţionale; am publicat numeroase articole în revista Română de Urologie, alături de colective prestigioase din ţară.

Am participat împreună la mai multe Congrese EAU – CAU –SIU şi ale Societăţii Europene de continenţă urinară.

Avem o bună colaborare cu toate specialităţile din spital, de multe ori participând în echipe mixte pentru rezolvarea urgenţelor chirurgicale (ginecologie – chirurgie – ortopedie).

Preocuparea de a upgrada serviciul de urologie se reflectă şi în faptul că azi se pot efectua în serviciul nostru intervenţii laparoscopice, din 2015 peste 25, pentru varicocel, chist renal – dr. Filip A., nefroscopice şi plasmă-vaporizări – dr. N. Stoican.

Am încercat şi cred că am reuşit să inspir colegilor mai tineri spiritul de competiţie bazat pe cunoştinţe temeinice în contextul solidarităţii de „echipă”, pentru a păstra mereu „valoarea” urologiei sucevene.

În ultimii ani, graţie unui manager economist competent – V. Rîmbu, orientat şi sistematizat, alături de toate secţiile din spital, urologia a fost dotată cu o linie completă de laparoscopie 3D, linie de nefroscopie Stortz, o nouă sală modernă de operaţie cu instrumentar şi aparatură ultramodernă, echograf 4D.

Spitalul Judeţean Suceava, prin modernizarea actuală, poate concura cu orice spital şi prin sprijinul constant al Consiliului Judeţean – preşedinte Gheorghe Flutur, consecvent preocupat de bunul mers al instituţiei.

Prin muncă, am reuşit să menţin nivelul secţiei la un standard ridicat între spitalele judeţene din ţară şi apropiat de cel al multor clinici.

M-am bucurat de aprecierea şi respectul reciproc al colegilor, am fost onorat că sunt printre coautorii Tratatului Naţional de Urologie (în 2009), alături de colegii din bordul ARU, am primit Diploma de excelenţă a Academiei de Ştiinţe Medicale, iar în 2008 am fost decorat cu „Meritul sanitar în grad de Cavaler”. În 2010 am fost declarat Cetăţean de Onoare al Sucevei.

Acum, la final de carieră, las un colectiv tânăr, valoros, de care sigur Urologia română va fi bucuroasă că undeva, în nordul ţării, există un serviciu performant, modern, în plină dezvoltare mereu.

Noului Şef de Secţie, medic primar urolog N. Stoican, îi revine sarcina deloc uşoară de a menţine şi ridica standardul rezultatelor profesionale între serviciile din ţară.

Am convingerea că nu am muncit în zadar şi că rezultatele viitoare îmi vor certifica optimismul, dorindu-le celor ce rămân ca la „actualul” trecut să adauge un mare viitor.

 Dr. N. DOBROMIR

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: