Protopopiatul Suceava I

Din suflet pentru suflet !

„Cât de minunate sunt lucrurile Tale Doamne,

toate cu înţelepciune le-ai făcut!” (Ps. 103,25)

 „Bucovina” – Buchenland, sau „Ţara Fagilor”, este un ţinut caracterizat de o mare diversitate etnică, fapt care a determinat ca în descrierile ţinutului, în special cele germane, să fie denumită „Europa în miniatură” sau „Elveţia orientului”. Minoritatea naţională ucraineană din Suceava reprezintă o parte semnificativă a patrimoniului etnic şi spiritual al Bucovinei istorice, fiind implicată activ în promovarea identităţii multiculturale şi multiconfesionale a acestei zone de convergenţă etno-naţională, spirituală şi culturală.

Istoria comunităţii ucrainene din vechea cetate a Sucevei se pierde în negura vremii. Prima organizare din punct de vedere bisericesc o întâlnim abia în sec. al XVIII-lea, când comunităţii ucrainene din Suceava i-a fost dată spre slujire Biserica „Învierii Domnului”, sau Biserica Voscresenia, construită în anul 1551 şi ctitorită de Doamna Elena Rareş, soţia domnitorului Petru Rareş.

După anexarea Bucovinei de către Imperiul Habsburgic, în anul 1775, Biserica „Învierea Domnului” a fost cedată în 1780, de către împăratul Iosif al II-lea, comunităţii romano-catolice din Suceava. Construind comunitatea romano-catolică o biserică proprie, între anii 1836-1837, ea a trecut în folosinţa comunităţii greco-catolice rutene (ucrainene), până în anul 1936. După 1936, comunitatea ucraineană nu a avut un locaş de cult propriu.

Începând cu anul 1999, la cererea unui grup de credincioşi ucraineni ortodocşi, adresată Uniunii Ucrainenilor din România, Ţinutul Bucovina, s-a solicitat înfiinţarea unei parohii ucrainene. Uniunea Ucrainenilor a solicitat atât Vicariatului Ortodox Ucrainean din Sighetu Marmaţiei, cât şi Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, înfiinţarea noii parohii. Acest lucru a fost posibil abia în anul 2002, când, prin binecuvântarea ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, am fost hirotonit în 6 august, de Praznicul Schimbării la Faţă, la Mănăstirea Slatina, întru preot (sunt originar din Maramureş, licenţiat în teologie), pe seama nou înfiinţatei parohii, cu hramul „Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel”. Până la construcţia noii biserici, sfintele slujbe ale nou înfiinţatei parohii ucrainene s-au desfăşurat la Paraclisul Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, bucurându-se de tot sprijinul mănăstirii şi al ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor.

În anul 2002 a fost atribuit pentru construcţia viitoarei biserici de către Consiliul Local al municipiului Suceava, un teren de 515 mp, iar sfinţirea locului pentru viitoarea biserică a fost săvârşită de ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi. La acest eveniment a participat şi Excelenţa Sa dl Vasily Boiecyko, Consulul general al Ucrainei la Suceava, împreună cu tot personalul consular, dl prof. Ioan Bodnar, preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România – Ţinutul Bucovina, membrii Consiliului Local al municipiului Suceava şi un număr foarte mare de credincioşi ucraineni şi români. Întârzierea construcţiei viitoarei biserici s-a produs din varii motive, pe care nu le vom pomeni în acest articol.

Construcţia bisericii a început în luna iulie 2007. Cu sprijinul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, al ÎPS Pimen, al credincioşilor ucraineni şi români, s-au construit naosul şi altarul bisericii pe structură de lemn, în interior lambrisit, iar exteriorul ei a fost tencuit cu decorativă. Lucrările s-au finalizat în 24 noiembrie 2007.

Târnosirea noii biserici a avut loc duminică, 2 decembrie 2007, de către ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, alături de pr. Vasile Ieremia – protopop al Protopopiatului Suceava I, PC pr. Hostiuc Gheorghe, inspector şcolar de religie, PC pr. vicar Ioan Piţura – Vicariatul Ortodox Ucrainean Sighetu Marmaţiei, PC Ilie Albiciuc, protopop al Protopopiatului Ortodox Ucrainean – Lugoj, pr. prof. Iuga Dănuţ, de la Episcopia Maramureşului şi Sătmarului. De asemenea, au fost prezenţi dl primar Ion Lungu, corpul diplomatic al Consulatului General al Ucrainei la Suceava, conducera Uniunii Ucrainenilor din România, un număr mare de credincioşi români şi ucraineni. Întrucât nu aveam spaţiu pentru depunerea celor adormiţi, iar biserica nu avea nicio rezonanţă, Consiliul parohial a hotărât refacerea întregului naos, construcţia unui pridvor, a bibliotecii deasupra pridvorului, a unui birou, reanveloparea bisericii pentru un confort termic sporit, amenajarea curţii şi a gardului de împrejmuire, realizarea sistemului termic de încălzire, construcţia unei clopotniţe din lemn şi achiziţionarea unui clopot, realizarea mobilierului din lemn sculptat şi a catapetesmei, construirea unui monument în cinstea eroilor români şi ucraineni din Primul şi cel de-al Doilea Război Mondial şi al victimelor foametei din Ucraina din anii 1932-1933, diverse dotări. Aceste lucrări au fost executate în regie proprie, între anii 2009-2016, cu sprijinul nemijlocit al credincioşilor români şi ucraineni, al Primăriei municipiului Suceava, al Consiliului Judeţean Suceava, al Secretariatului de Stat pentru Culte.

În anul 2012, parohia noastră a organizat un eveniment deosebit, şi anume sărbătorirea a 10 ani de la înfiinţarea parohiei, prilej cu care a fost săvârşită Sf. Liturghie arhierească de către ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, şi PS Meletie, Episcop vicar al Mitropoliei Bucovinei şi Cernăuţilor, înconjuraţi de un numeros sobor de preoţi şi diaconi, eveniment la care au fost prezenţi reprezentanţi ai Primăriei municipiului Suceava, reprezentanţii Consulatului General al Ucrainei la Suceava, în persoana Excelenţei Sale dl Yuriy Werbiţki – Consul General, reprezentanţi ai Uniunii Ucrainenilor, pelerini din Ucraina şi Maramureş, corul Bisericii Ucrainene „Înălţarea Sf. Cruci” din Sighetu Marmaţiei, credincioşi ucraineni şi români.

Cu binecuvântarea ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, PS Meletie a adus în dar pentru biserica noastră o Icoană cu o părticică din moaştele Sf. Iov de la Poceaev, o Icoană cu o părticică din moaştele Sf. M. Mc. Varvara de la Kiev şi o Raclă cu 10 părticele ale sfinţilor de la Marea Lavră Pecerska şi anume: Sf. Mc. Vladimir – Mitropolitul Kievului, Cuv. Lavrentie – episcop de Tyr, Cuv. Varlaam – egumen Pecerskyi, Cuv. Luca – egumen Pecerskyi, Cuv. Ilie de Murom, Cuv. Ioan multpătimitorul, Cuv. Moise Ungurul, Cuv. Agapit – doctorul Pecerskyi, Cuv. Damian – doctorul Pecerskyi şi Cuv. Ipatie – doctorul Pecerskyi. Credincioşii au ocazia de a se închina şi a se ruga la aceste sfinte moaşte în fiecare zi din săptămână între orele 16-19, precum şi în timpul slujbelor rânduite de parohie.

De asemenea, începând cu 15 septembrie 2010, funcţionează în cadrul parohiei noastre o Şcoală Duminicală după modelul şcolilor duminicale din SUA, Canada sau statele din vestul Europei. Este un concept destinat comunităţilor ortodoxe sau catolice misionare, în cadrul cărora se predă limba maternă, istoria şi tradiţia comunităţii etnice (în cazul parohiei noastre – limba ucraineană) şi se promovează cultura şi spiritualitatea etniei noastre. Cu acest prilej am organizat, împreună cu Şcoala maghiară din oraşul Topliţa, judeţul Harghita, o tabără interetnică cu sprijinul DRI (Departamentul pentru Relaţii Interetnice). De asemenea, copiii de la Şcoala Duminicală au organizat în fiecare an, în Postul Mare şi Postul Naşterii Domnului, vizite la Casa de bătrâni de la Mănăstirea Groşi „Acoperământul Maicii Domnului”, pentru a-i bucura prin colind, cântec sau cadouri pe cei aflaţi în suferinţă sau părăsiţi de cei dragi. Tot în fiecare an, un grup de trei copii, prin rotaţie, participă la Festivalul Internaţional de Toacă „Cântecul care zideşte,” care se desfăşoară în oraşul Victoria, jud. Braşov.

Pe tărâm duhovnicesc, parohia noastră îşi desfăşoară activitatea „cu timp şi fără timp”, implicându-se activ în viaţa credincioşilor. Sunt organizate vizite canonice în special la familiile tinere şi cu diverse probleme. Programul liturgic al parohiei este structurat în fiecare după-masă de la ora 17, astfel încât să poată participa la sfintele slujbe credincioşii care muncesc de dimineaţă. Tinerilor li se oferă prin programul Şcoala Duminicală o alternativă pentru viaţa duhovnicească, în detrimentul petrecerii timpului în faţa calculatorului sau a televizorului. De asemenea, am încercat să ne implicăm şi în viaţa socială a parohiei, prin sprijin material pentru cei din parohie sau pentru casele de bătrâni.

Din punct de vedere canonic, comunitatea ucraineană din municipiul Suceava se află sub oblăduirea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, bucurându-se de tot sprijinul ei. Limba de slujire este bilingvă, ucraineană şi română. Este pe stil nou, tocmai pentru a nu fi confundată cu stiliştii care ţin de Slătioara. La sfintele slujbe participă un număr însemnat de credincioşi români, fapt pentru care le mulţumim din adâncul sufletului atât pentru sprijinul material, cât mai ales pentru implicarea lor în viaţa duhovnicească a parohiei, fiind ei înşişi exemplu demn de urmat în ceea ce reprezintă iubirea aproapelui şi promovarea nediscriminării etnice, ceea ce ne face să fim mândri că suntem creştini în spiritul iubirii frăţeşti.

Pentru buna desfăşurare a vieţii duhovniceşti şi a celei sociale, dorim să construim o casă de prăznuire, atât de utilă, o clopotniţă şi să se amenajeze un spaţiu de joacă pentru copii. De aceea apelăm pe această cale la bunăvoinţa şi jertfelnicia bunilor noştri credincioşi români şi ucraineni, rugându-l pe Bunul Dumnezeu să ne fie sprijinitor în acest sens. Pentru cei care vor dori să devină ctitori şi binefăcători ai parohiei noastre, puteţi să depuneţi jertfa şi sprijinul d-voastră în contul bancar RO74RNCB0234036999040001, deschis la BCR – filiala Suceava, CIF 15108265, sau puteţi face donaţii la biserică. Dar întâi de toate, vă aşteptăm cu mult drag să ne cunoaştem şi să ne rugăm împreună, urcând urcuşul duhovnicesc ce duce spre mântuire.

Pr. paroh MIHAI MAGHIAR

Print Friendly, PDF & Email

Admitere USV

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: