PARTICIPANT LA CONSFĂTUIREA TINERILOR SCRIITORI DIN MOLDOVA (IAŞI, NOIEMBRIE 1950)

I.

Motto:

 „După 1947, literatura română va fi realist-socialistă sau nu va fi deloc.” – Virgil Ierunca

(Apud Nicolae Manolescu, Istoria literaturii române pe înţelesul celor care citesc, Piteşti, Editura Paralela 45, 2014, p. 346.)

În traiectul formativ al poetului Nicolae Labiş, Iaşiul, a avut, după Fălticeni, un rol deosebit de însemnat, consumat oarecum instant, în două momente apropiate. Primul dintre acestea, cu durata cea mai scurtă (doar vreo patru zile, în luna noiembrie 1950), când poetul in petto participă (recomandat de mentorul său, eminentul profesor Vasile Gh. Popa), în calitate de proaspăt secretar al Cenaclului „Mihail Sadoveanu” de la Casa de Cultură a Oraşului Fălticeni, la Consfătuirea organizată, pentru zilele de 10-12 noiembrie, în capitala culturală a Moldovei, de Uniunea Scriitorilor, cu tinerii condeieri din întreaga provincie. (Vezi Vasile Gh. Popa, Nicolae Labiş elev la Fălticeni, Suceava, Editura Lidana, 2012, p.90-91, 157-158 şi Lucian Dumbravă, Ei, care au scris… Din istoria Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi. Documente inedite. Epoca Filialei. Volumul I (1949-1959), Iaşi, Everest, Editura Evenimentul, [2000], p. 45-48). Cea de-al doilea s-a derulat de pe la sfârşitul lunii noiembrie1951, până la sfârşitul anului şcolar 1951-1952 (luna iunie), când Labiş a fost transferat, cu aprobare ministerială, ca elev la Şcoala Medie, nr. 1, „Mihail Sadoveanu”, din Iaşi.

 La data amintitului eveniment, Nicolae Labiş era cel mai tânăr secretar de cenaclu literar (încă nu împlinise 15 ani!) prezent la Consfătuire şi trecea drept „o minune locală” (Lucian Raicu). În vederea unei prestaţii cât mai… prestigioase într-o aşa de inedită şi plină de importanţă împrejurare, foarte junele reprezentant al cenaclului de la Fălticeni (implicit şi al cercului literar „7 Noiembrie”, înfiinţat sub denominaţia „Nicolae Bălcescu”, prin anii ’30, de fostul profesor Dan Protopopescu) se înarmase cu cel puţin două creioane (unul chimic şi celălalt negru) şi cu un caiet dictando de vreo 50 file, purtând pe p. 1 titlul unei teme la ordinea zilei, „Grija Stalinistă pentru copii şi tineret – Plan / 1. Introducere / 2. ” şi un desen în creion negru, un fel de cap de expresie, cu pălărie – un bărbat tânăr râzând „cu gura până la urechi”; o figură care parcă l-ar fi avut ca model pe celebrul actor Grigore Vasili-Birlic, originar, după cum se ştie, din Fălticeni.

nicolae carlan nicolae labis la iasiCaietul mai fusese utilizat anterior, sporadic, la o oră de anatomia şi fiziologia omului (pe pagina 2 găsim notiţe, cu creionul negru, despre „armătura bucală”, cu desenele de rigoare, peste care poetul a notat, cu cerneală albastră, următoarea strofă: „Partidul îţi închină facla vie / Ai oameni mulţi şi vrednici pe ales. / Iubito, ia buchet de bucurie / Din inima-mi de Utemist cules.”-, aproape integral identică cu finalul poeziei intitulate Republicii Populare Române, pentru care vezi Nicolae Labiş, Opera magna, Suceava, Editura Lidana, 2013, p.30-31.) şi la altă oră, de geometrie plană (vezi p. 56, cu mai multe formule şi desene geometrice, foarte ordonat şi limpede puse în pagină.)

Restul caietului (nr. inv. 41, Fondul Memorial-Documentar „Nicolae Labiş”, Muzeul Bucovinei, Suceava) este consacrat impresiilor, foarte conştiincios notate, asupra desfăşurării lucrărilor consfătuirii, precum şi câtorva texte în versuri (mai mult decât probabil răspuns la cerinţele din invitaţia oficială la Consfătuire, emisă de Filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor, adresată cercurilor şi cenaclurilor literare din perimetrul moldav: „De asemeni, veţi aduce lucrări reprezentative, în proză şi în versuri, urmând ca ele să fie discutate în şedinţele de lucru” ale consfătuirii. – V. Lucian Dumbravă, op. cit., p. 45), după cum urmează:

CONSFĂTUIREA TINERILOR SCRIITORI DIN MOLDOVA

  1. Deschiderea festivă – I. Istrati.

Mircea Mironescu. Secretar artă-cultură Iaşi. Salută consfătuirea punând în evidenţă sprijinul partidului. –

– Salutul Comitetului Provizoriu – secţia artă –

Dan Deşliu salută consfătuirea – Trece în revistă succesele şi realizările culturale. Eforturile oamenilor muncii. Situaţia din trecut şi azi.

 Sarcini – salut.

Vasile Grigoriu – Org.[anizaţia] Prop.[agandă] P.[artidul] M.[uncitoresc] R.[omân]

Pauză 5 minute –

………………………………………

N.[icolae] Ţaţomir – Raport [ – ] poezia tinerilor scriitori din Moldova ca armă de luptă şi mobilizare – poezia a trebuit să înlăture formalismul şi idealismul… – Problema spiritului de partid.

Maria citeşte Scânteia, Gh. Sidorovici,

Dragoş Vicol, Pionierii adună spice – [Poezie] închinată minerilor de la mina de mangan – Şedinţă de consfătuire

Vasile Bobu. Radu Cârneci, Apel. Valeria Boiculesi, Tractorist, Brigada fruntaşă. Gruia Bodnărescu, Ţapinarul. Ilie Bacrin [Bahrin], Mihai Marciuc etc. aduc…

       Bârlad

Adrian Berdeanu [Beldeanu], Toma Ionescu

 Botoşani

Andi Andrieş, A. Negrea, [F.] Horia

                          Bacău

Spolici [Vasile Spoprici], Colectări, P.[aul] Anghel

                          Iaşi,

  1. Pintilie, 1 Mai, Faur. – Gh. Sauciuc. L. Toma. P. Pădureanul, Strungul. Gh. Lesnea – [I,] Vişinovschi – Otilia Cazimir -. Ion Arhip –

       Piatra Neamţ

[B.] Munte. Nichita Bistriceanu. Ceauşul Gheorghe – Îndrumătorul – Botez Ion –

Paşcovici Oltea, Labiş Nicolae, Munţii, Coreea. … T. Pionierii. D. Fânarul. Croitoru Adolf.

Piatra Neamţ – Scrisoare din Israel

  1. Ţaţomir – 3[0] Decembrie

       …………………………………………………….

Cauzele unor insuccese. –

Spiritul de partid

Centrala hidroelectrică., Alegerile electorale., Tractorul 600. Poveţe din U.[niunea] R.[epublicilor] S.[ovietice] S.[ocialiste]

       Discuţii la raport

Aşteptăm. În sfârşit, Ceauşu – barbă critică ex. Beldeanu. Anghel. C. T. Faur. Moldoveanu. Ţaranu. [Pan] Solcan. Dragoş Vicol. [George] Sidorovici. [Radu] Cârneci [înscrişi la discuţii – n.n., N. C.]

Ceauşu. Întâi barbă. Apoi – critică serioasă şi plină de scaieţi

Beldeanu Andrei – Barbă fără săpun, se făleşte cu Vlahuţă, Dej etc. Salută din partea cenacliştilor. Neglijarea problemei moştenirii literare. Problema Păcii

Anghel. Experienţa sovietică. Cam se bâlbâie. Dă exemple de munteni -.- Uită că se află la Iaşi. Plictiseală…

Sandu Faur. Problema moştenirii literare şi în general toate problemele trebuiesc lămurite dacă au lipsuri. El vrea să lămurească astfel. Moştenirea literară evidenţiată şi de Lenin. Cam lung arată moştenirea literară – Coşbuc, Eminescu care străbate în albii care s-au înfundat şi abia partidul le-a scos la lumină… Operele scriitorilor noştri cu calităţi – lung-lung… Cum să folosim moştenirea literară? Deschidem cartea lui Lenin.

Moldoveanu. Artistul trebuie să fie ochiul, urechea şi inima epocii sale (M.[axim] Gorchi) – Problema eroului pozitiv. Eroul pozitiv constituie… exemple… exemple minunat alese. I. Barta şi ortacul său Baconschi decorat cu Ordinul Muncii. V. Porumbacul – D. Deşliu, Lazăr de la Rusca. Poezia de dragoste. Eroul pozitiv.

O poetă din P. Neamţ – scria decadent. Îndrumată, a scris altfel. Sectorul industrial. Invitaţie la Bicaz la baraj.

[D.] Fânaru. Ţepi la adresa „Istoriei oraşului” Face o critică neîntemeiată a consfătuirii – Bate apa în piuă. Plictiseală. Probleme omise sau tangenţiale. Spune lucruri vechi. – Teatru… Cică-i tot poezie – Dă 1001 de exemple.

. Pan Sol.[can]. L-a ars pe cel de la Bacău. Trebuia ca poeţii să fie analizaţi alături cu cenaclul. Poezia pentru copii

Vicol Dagoş. Formalismului [sic]. Lozincăraia, generalităţile. Poezia satirică.

  1. G. Sidorovici. Se retrage.

[Radu] Cârneci. Însuşirea spiritului partinic şi ideologia.- Viitorul.

Un necunoscut din Roman. Vorbeşte interesant… Munca grea – idealism. Propunerea despre ziarul cenaclului

Botez. Critica

Prezentare şi text stabilit şi comunicat de NICOLAE CÂRLAN

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: