Cărţi ale anului 2014 semnate de bucovineni

658-carti-2014Motto: Acad. DIMITRIE VATAMANIUC: “Important este că, prin această schimbare [trecerea de la formatul de ziar la cel de carte, n.n.], «Septentrion» se alătură revistelor «Bucovina literară», întemeiată la Cernăuţi, în 1941, acum cu sediul la Suceava, “Analele Bucovinei», organul de presă al Institutului Naţional «Bucovina» al Academiei Române, cu sediul la Rădăuţi, fondată în 1994, şi «Glasul Bucovinei» cu sediul la Cernăuţi, cu apariţia din 1994. /Am înşirat, nu inutil, aceste date. Bucovina, o provincie mică în raport cu Moldova ori Transilvania, are nu o revistă, ci trei cu apariţie îndelungată, în condiţii nu întotdeauna din cele mai favorabile. Când facem această remarcă avem în vedere Bucovina austriacă, nu cea de azi la care s-a alăturat administrativ fostul judeţ Fălticeni, cu prestigiul său literar şi cultural mai mare, în multe privinţe, decât al Bucovinei istorice sub stăpânire străină.”(s.n)

MIRCEA AANEI, “Unde-i tinereţea mea?…”, Accent Print, Suceava, 2014;

Arhimandrit TIMOTEI AIOANEI, Aşezăminte româneşti din Ţara Sfântă”, Basilica, Bucureşti, 2014;

VASILE ANDRU, “Amintiri din hristosferă”, Editura Antet, Bucureşti, 2014;

VASILE ANDRU, “Pustia se lumeşte (Isihasmul destăinuit mirenilor)”, 2014;

VALERIAN BEDRULE, “Cu fluturi în călcâie” – cincizeci de poezii şi încă nouă, Editura Pim, Iaşi, 2014;

CONSTANTIN BLĂNARU, “Părăduirea dascălilor – rememorări”, Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2014;

MIHAI CAMILAR, “Arhitectura populară bucovineană”, Suceava, 2014, carte apărută sub egida Centrului Cultural “Bucovina”

DOINA CERNICA, “Cititoarea, călătoarea”, Editura Muşatinii, Suceava, 2014 (apariţie sprijinită de Fundaţia Culturală “Leca Morariu” Suceava);

DOINA CERNICA, MARIA TOACĂ, “Dulce de Suceava. Amar de Cernăuţi”, Editura Muşatinii, Suceava, 2014 (volum apărut cu sprijinul Consiliului Judeţean Suceava, prin Centrul Cultural Bucovina);

MUGURAŞ CONSTANTINESCU în colaborare cu Raluca-Nicoleta Balaţchi, “Critique des traductions, Reperes théoriques et pratiques’’, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2014 ;

MARIA ELENA CUŞNIR, “Dialog cu umbra mea’’, Editura Opera Magna, Iaşi, 2014 ;

Diac VASILE M. DEMCIUC, “Trapezunt – fascinaţie şi reper spiritual bizantin’’, Basilica, Bucureşti, 2014 ;

MIRCEA A. DIACONU, “Firul Ariadnei – 10 cărţi de proză (şi nu numai)”, Editura Eikon, Cluj Napoca, 2014;

MIRCEA A. DIACONU,Înainte şi după dezmembrarea lui Orfeu. Fragmente despre poezia românească de azi”, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2014;

ANICA FACINA, “Personalul de noapte”, Editura Nico, Târgu-Mureş, 2014, proză;

MIOARA GAFENCU, SORIN GAFENCU, “Vintilă Şiadbei şi Haralambie Ciocan- Dimensiunile timpului”, StudIS, Iaşi, 2014;

MIOARA GAFENCU, “Foşnet desfrunzit”, StudIS, Iaşi, 2014;

ARTEMISIA IGNĂTESCU, “Amintiri cu oameni deosebiţi”, Biblioteca “Mioriţa”, Câmpulung Moldovenesc, 2014;

VICTOR M. IONESCU, “Un înger de lumină privighea”, Sigma, Bucureşti, 2014, versuri;

PAUL LEU, “Iraclie Porumbescu”, Monografie, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Suceava, 2014;

MIRCEA LUTIC, “Eon în flăcări”, Tipo Moldova, Iaşi, 2014;

MIRCEA LUTIC, “Ofrandă întemeietoare’’, sonete, Micto, Cernăuţi, 2014;

RADU MAREŞ, “Sindromul Robinson”, Polirom, Iaşi, 2014 (proze);

NICOLAE MINTENCU, „Din pridvorul toamnei”

ALEXA PAŞCU, “Destin”, Studis, Iaşi, 2014;

DANIELA PETROŞEL, “Era maşinii. Despre postumanism şi imaginarul tehnologic în literatură”, Tracus Arte, Bucureşti, 2014;

GHEORGHE POPA, GEORGE ISTRATE, “Câmpulungul Moldovenesc. Ghid turistic”, Suceava, 2014;

VASILE V. POPA, “Oameni de ieri, de azi, dintotdeauna”, Fundaţia Culturală “Antares”, Galaţi, 2014;

EMANOIL REI, “Nuvele”, Editura Alfa, Iaşi, 2014;

EMIL SATCO, ALIS NICULICĂ, “Pentru Promovarea artei şi literaturii în Bucovina. Fundaţia Culturală a Bucovinei la douăzeci de ani”, Suceava, 2014;

DECEBAL ALEXANDRU SEUL, Copilăria mea printre ciulini”, Editura Christian, Bucureşti, 2014; “Apa din pieptul muntelui”, Editura Ion Prelipcean, Horodnicul de Jos, 2014; “Călătoria”, Editura Little Lamb, Suceava, 2014;

VASILE SFARGHIU, “Fel de fel”, ediţie îmbogăţită;

VASILE SFARGHIU, OTILIA SFARGHIU, “Fântâni bucovinene” şi “Câmpulungul Bucovinei şi făptuitorii de instrumente muzicale”, cărţi apărute sub egida Asociaţiei “Universul Prieteniei” din Iaşi, condusă de Rodica Rodean;

EMIL SIMION, “Furtună în liniştea gândului”, Ed. George Tofan, Suceava, 2014;

Monahia ELENA SIMIONOVICI, “Mănunchi de gânduri”, Editura Geea, Botoşani, 2014;

GHEORGHE SOLCAN, “O scânteie”, Editura SMart, Gura Humorului, 2014;

ALEX. ŞTEFĂNESCU, “Texte care n-au folosit la nimic”, Allfa, Bucureşti, 2014;

VASILE TĂRÂŢEANU, “Şi de-o fi să mor”, Rafet, Râmnicu Sărat, 2014 (Marele Premiu al Festivalului Internaţional de Creaţie Literară “Titel Constantinescu”, Râmnicu Sărat-Edineţ,ediţia a VII-a);

DUMITRU TEODORESCU, “Rolleiflexul lui Dumitru Vinţilă”, Editura Lidana, Suceava, 2014;

PAVEL ŢUGUI, “Primul Război Mondial şi Reîntregirea României. Năzuinţe, idei, fapte…”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2014;

ALEXANDRU OVIDIU VINTILĂ, “Obiecte psihice”, Editura Karth, Bucureşti, 2014, poezie;

COCA MARIA UDIŞTEANU, “Retrăiri”, Editura StudIS, Iaşi, 2014;

  1. Recuperări, antologii, ediţii, prezenţe în volume colective, traduceri:

Privegheaţi şi vă rugaţi”, Antologie de poezie religioasă, cu un studiu “Despre rugăciune”, întocmită de pr. prof. dr. GHEORGHE BRĂDĂŢANU, Editura Lidana, Suceava, 2014;

De asemenea, în Antologia de proză contemporană românească “Sărmanul Dionis”, Ploieşti, 2014, coordonată de Carmen Cătunescu, sunt prezenţi şi bucovinenii: CONSTANTIN ARCU, NIADI CERNICA şi DOINA CERNICA;

LUCIA BOROŞ, “Din timp”, Editura Muşatinii, Suceava, 2014, cu o prefaţă de Mircea A. Diaconu şi cu o apreciere de Constantin Blănaru, volum publicat de Fundaţia Culturală “Leca Morariu” Suceava, preş. Maria Olar;

ANA CROITORIU, “Spre nu-ştiu-unde”, Suceava, 2014, versuri recuperate de Luminiţa Croitoriu-Turcu;

MIRCEA MOTRICI, “Pentru Mircea Motrici – Mesaje postume” antologie realizată de Rozalia Motrici, Editura Muşatinii, Suceava, 2014;

LUCIA OLARU NENATI, secţiune (20 de pagini) în “Scripta manent”, antologie de proză ANAMAROL (internaţională), vol.2, Ed. Anamarol, Bucuresti, 2014;

LUCIA OLARU NENATI,. secţiune (pagini) în “Simbioze lirice”, antologie de poezie (internatională), Editura Anamarol, Bucuresti, 2014;

VASILE GH. POPA, “Fălticenii – mic lexicon cultural-turistic”, Fundaţia Culturală Antares, Galaţi, 2014, ediţie apărută prin grija lui Vasile V. Popa;

CONSTANTIN ŞTEFURIUC, “Pagina de literatură a ziarului «Zori noi» din Suceava”, Editura Lidana, Suceava, 2014, ediţie îngrijită, cuvânt înainte şi notă editorială de Nicolae Cârlan;

DRAGOŞ VITENCU, “Viaţa lui Ciprian Porumbescu”, Editura Istros a Muzeului Brăilei, Suceava, 2014, ediţie îngrijită (după manuscris) de Aura Brădăţan;

 

III. In memoriam

TOFAN FLOAREA, “Lumina unei vieţi. Prof. Vasile Tofan”, Suceava, 2014;

Cu o copertă schimbată, intrând în anul XXI al existenţei sale noi, a apărut, sub auspiciile Institutului Cultural Român, nr. 1-2/2014 (81-82), revista trimestrială de istorie şi cultură “Glasul Bucovinei” Cernăuţi-Bucureşti • Cu noul său aspect de carte (268 p.), cititorul are în mână şi numărul pe 2014 al revistei “Septentrion”, editată de Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina (responsabil de număr Carmen Andronachi), cu ilustraţii care marchează secolul trecut de la declanşarea Primului Război Mondial • A continuat să apară, de data aceasta fără dificultăţi, “Bucovina literară” • Şi de asemenea, “Scriptum”, revista Bibliotecii Bucovinei “I.G. Sbiera” Suceava.

  1. Arte plastice
  2. MACARIE, “Pictură sau destin. Aurel Băeşu (1896-1928), Editura Pim, Iaşi, 2014 (volum apărut cu sprijinul Consiliului Judeţean Suceava, prin Centrul Cultural Bucovina);

“LUCIA PUŞCAŞU – Tapiserie” – Calendar 2015

 

  1. Sub tipar:

ION MAREŞ,Biserica Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul din Suceava / The Birth of Saint John the Baptist Church of Suceava”, Editura Karl A. Romstorfer, Suceava;

HORAŢIU STAMATIN, Niemand şi ceilalţi”, Editura Junimea, versuri;

DRAGOŞ VITENCU, “Lada cu mărunţişuri” (literatură de sertar, poezie, proză memorialistică, epigrame, 1945-1981), Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, Ediţie princeps îngrijită de Aura Brădăţan;

*

Reţinem ca deosebită şi apariţia volumului “Şoapte în Bucureşti” de Kiki Skagen Munshi, Compania, Bucureşti, 2014, în limbile engleză şi română (traducere de Ioana Ilie şi Adina Kenereş), cu un cuvânt înainte de Dinu C. Giurescu, a cărei acţiune, inspirată de prietenia autoarei cu soţii Adela Popescu şi George Muntean, se petrece în bună parte în Bucovina – în Bilca şi Rădăuţi. 

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: