Senatorul Neculai Bereanu:

La Vatra Dornei s-a înfiinţat Agenţia Zonei Montane

Neculai Bereanu

Neculai Bereanu

Senatorul PSD de Suceava Neculai Bereanu a anunţat marţi că guvernul a înfiinţat la Vatra Dornei Agenţia Zonei Montane.

Senatorul sucevean a susţinut înfiinţarea acestei agenţii care să vină în sprijinul locuitorilor din zona de munte şi a avut mai multe demersuri pentru ca aceasta să fie înfiinţată.

Neculai Bereanu a subliniat importanţa înfiinţării unei asemenea structuri menită a veni în sprijinul locuitorilor zonei de munte şi care să contribuie la dezvoltarea durabilă a acestei zone.

Potrivit hotărârii de guvern adoptate, Agenţia Zonei Montane este o instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, şi are sediul în municipiul Vatra Dornei, strada Runc, nr.23, judeţul Suceava.

Agenţia are ca scop aplicarea strategiei şi politicilor guvernului în domeniul dezvoltării şi protecţiei zonelor montane din România, zone marcate de specificitate, fragile ecologic şi defavorizate economico-social din cauze naturale, care necesită o gestiune specifică.

Prin hotărârea de guvern prin care s-a decis înfiinţarea Agenţiei sunt stabilite şi atribuţiile noii instituţii. Astfel, AZM participă la elaborarea orientărilor strategice naţionale pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane şi asigură aplicarea „etapelor implementării” (platformă on-line, monitorizare, evaluare); elaborează şi propune spre aprobare măsuri tehnico-operative privind aplicarea în teritoriu a strategiei şi politicilor guvernului în domeniul dezvoltării şi protecţiei mediului montan în vederea creşterii calităţii vieţii populaţiei montane; elaborează şi propune spre iniţiere Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi, după caz, avizează proiectele de acte normative al căror obiect se referă la dezvoltarea şi protecţia zonei montane, valorificarea superioară a resurselor naturale şi umane din zona montană, urmărind aplicarea acestora cu respectarea limitelor de autoritate, a principiilor autonomiei operatorilor economici şi a autonomiei locale.

Totodată, Agenţia elaborează criterii de selecţionare a unor microzone montane prioritare care să beneficieze de programe speciale; efectuează analiza, sinteza şi prognoza fenomenelor social-economice din zona montană; stabileşte priorităţile şi prezintă periodic informări Guvernului în legătură cu evoluţia acţiunilor ce se întreprind; atenţionează şi face propuneri privind prevenirea oricăror acţiuni defavorabile zonei montane, îndrumă şi participă la aplicarea strategiilor şi politicilor naţionale şi sectoriale pentru zona montană de către organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, organismele neguvernamentale şi operatorii economici din teritoriul montan; îndrumă şi organizează circulaţia informaţiei şi promovarea unor programe educative privitoare la zona montană prin mass-media; contribuie la formarea unei culturi montane în România.

AZM va implementa strategia de dezvoltare durabilă a zonei montane în teritoriul desemnat, va colabora cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu academii, universităţi, cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu organizaţii neguvernamentale şi operatori economici, cu alte persoane cu drept public şi privat din România şi din străinătate, în scopul creării unui cadru favorabil dezvoltării durabile a zonei montane, dar va colabora şi cu autorităţile administraţiei publice locale în realizarea obiectivelor propuse.

Mai mult, AZM va colabora cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian – Sibiu, cu alte instituţii interesate în dezvoltarea şi protecţia zonelor montane, participând la elaborarea programelor de cercetare-dezvoltare destinate zonei montane şi urmărind rezultatele obţinute, modalităţile de aplicare şi difuzarea acestora în teritoriul montan, dar şi va coopera cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în vederea ecologizării fermelor agrozootehnice şi a localităţilor.

Printre atribuţiile Agenţiei Zonei Montane se numără şi organizarea activităţii de instruire cu specific agromontan a personalului propriu şi a celui de la nivelul teritoriului, a activităţii de perfecţionare şi reconversie a şomerilor şi a disponibilizaţilor din zona montană.

Totodată, AZM organizează banca de date a zonei montane şi ţine evidenţa efectelor aplicării măsurilor prevăzute de lege pentru sprijinirea agricultorilor şi a operatorilor economici din zona rurală montană şi acordă consultanţă tehnică la constituirea organizaţiilor neguvernamentale, asociaţiilor, fundaţiilor şi altor forme de asociere ce au ca scop susţinerea activităţilor şi deservirea intereselor populaţiei din zona montană, cu prioritate a celor privind dezvoltarea agriculturii, întreprinderilor mici şi mijlocii, a meşteşugurilor tradiţionale, a turismului rural şi a agroturismului, a altor activităţi creatoare de locuri de muncă, un obiectiv principal fiind reprezentat de sprijinirea organizaţiilor profesionale ale agricultorilor din zonele montane.

Prin atribuţiile sale, AZM propune Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale iniţierea de acte normative cu privire la criteriile şi modul de acordare, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, a facilităţilor şi avantajelor pentru locuitorii şi comunităţile zonei montane, urmărind modul de aplicare a acestora, monitorizează programele şi proiectele de dezvoltare rurală sectoriale şi integrate din zona montană, în funcţie de priorităţi şi în conformitate cu obiectivele stabilite prin strategia dezvoltării zonei montane, analizează modul de acţiune a operatorilor economici în zona montană, urmărind armonizarea activităţilor acestora cu obiectivele prevăzute în strategia de dezvoltare a zonei montane şi cu politicile regionale şi locale destinate acestui scop, luând măsuri de prevenire, corectare sau de sesizare a organelor abilitate, în vederea aplicării prevederilor legale, propune elaborarea de norme metodologice unitare privind acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul său de activitate, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale; iniţiază şi colaborează la organizarea manifestărilor ştiinţifice, culturale, a târgurilor şi expoziţiilor, a altor activităţi cu caracter promoţional şi educativ destinate zonei montane pe plan intern şi participă la acţiuni similare pe plan internaţional şi încheie convenţii de colaborare cu instituţii specializate din ţară şi din străinătate, având ca obiect schimbul de informaţii, experienţă şi asistenţă reciprocă în domeniul promovării politicii de dezvoltare în zona montană, asigurând relaţii de colaborare cu organisme internaţionale pentru integrarea în politica montană europeană şi aplicarea pe teritoriul ţării a prevederilor din convenţiile şi acordurile internaţionale în materie, care au fost ratificate de România.

Agenţia Zonei Montane va practica schimbul de informaţii în domeniul activităţii proprii şi foloseşte experţi, operatori economici şi alte persoane juridice care pot contribui la elaborarea programelor şi studiilor de specialitate; editează materiale informativ-educative promoţionale, independent sau în colaborare cu alte instituţii naţionale ori internaţionale, şi va acţiona pentru atragerea de sprijin extern, participând la derularea programelor de asistenţă externă şi de dotare tehnică în domeniul său de activitate, la activităţile de pregătire profesională, de cercetare ştiinţifică şi de organizare a unor schimburi de experienţa, simpozioane, seminarii şi alte manifestări utile procesului dezvoltării în zona montană.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: