„Cine iubește pe Dumnezeu să iubească și pe fratele său”

Iubitului nostru cler, cinului monahal și binecredincioșilor creștini din de Dumnezeu păzita noastră Arhiepiscopie, har, milă și pace de la Dumnezeu-Tatăl, iar de la noi, arhierească binecuvântare. Iubiți credincioși, Învierea din morți a Mântuitorului nostru Iisus Hristos rămâne pentru totdeauna minunea minunilor, iar sărbătoarea Învierii rămâne sărbătoarea sărbătorilor noastre bisericești. Faptul Învierii este dovada de netăgăduit a puterii Sale dumnezeiești; prin Înviere, Mântuitorul a biruit moartea.
 

ÎPS Pimen

Întreaga învățătură a Bisericii se întemeiază pe Învierea Mântuitorului: „Dacă Hristos n-a înviat”, scrie Sfântul Apostol Pavel, „zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică și credința voastră” (I Corinteni 15, 14). Înviat din morți, Mântuitorul S-a arătat mai întâi femeilor mironosițe, S-a arătat apoi Sfinților Apostoli, după opt zile S-a arătat iarăși Apostolilor, de față fiind și Toma pe care l-a încredințat de faptul Învierii, S-a arătat lui Luca și Cleopa în drumul spre Emaus, S-a arătat la cei peste cinci sute de frați (credincioși), S-a arătat lui Pavel pe drumul Damascului. Apoi, mormântul gol și înfășurăturile trupului și mahrama care fusese pe capul Mântuitorului, pe de o parte, și cuvintele îngerului de la mormânt, spuse femeilor mironosițe: „Nu vă înspăimântați! Căutați pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus. Dar mergeți și spuneți ucenicilor Lui și lui Petru că va merge în Galileea, mai înainte de voi; acolo Îl veți vedea, după cum v-a spus” (Marcu 16, 6 – 7), pe de altă parte, toate acestea sunt dovezi clare ale adevărului Învierii Mântuitorului. Sfânta noastră Biserică preamărește Învierea prin cântări de o frumusețe neegalată, arătându-ne roadele duhovnicești ale Învierii Domnului și bucuria Sfintei Sărbători: „Acum toate s-au umplut de lumină și cerul, și pământul, și cele dedesubt… Cerurile după cuviință să se veselească și pământul să se bucure; să prăznuiască toată lumea cea văzută și cea nevăzută Învierea lui Hristos”, „Izvorul vieții”. Învierea Mântuitorului a adus bucurii întregii creații a lui Dumnezeu. Omul s-a împărtășit de faptul Învierii atât cu trupul, cât și cu sufletul: învierea cu trupul la obșteasca înviere, iar învierea cu sufletul în Taina Spovedaniei, în care omul înviază din moartea păcatului mărturisit preotului duhovnic și iertat de Dumnezeu prin cuvintele: „Te iert și te dezleg de păcatele tale”. Învierea noastră cu sufletul se petrece mai întâi în Taina Botezului, în care suntem iertați de păcatul strămoșesc, iar apoi în Taina Spovedaniei. Botezul este Sfânta Taină care, prin întreita afundare în apa cristelniței, preînchipuie moartea, îngroparea, petrecerea celor trei zile în mormânt și apoi Învierea Mântuitorului. Luând aminte la semnificația și realitatea tainică a Sfântului Botez, datori suntem să săvârșim Sfânta Taină a Botezului prin întreita afundare a pruncului în apa cristel-niței și nu prin turnare sau stropire. Ținând cont de importanța Sfintei Taine a Botezului, pentru o mai bună sporire a noastră, a lumii de astăzi, în cunoașterea, trăirea și mărturisirea credinței noastre ortodoxe, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat hotărârea ca, prin cuvântul scris sau rostit privind învățătura Bisericii despre Sfânta Taină a Botezului, să fie vestită atât din fața ușilor Sfântului Altar, cât și prin publicațiile teologice, având în vedere, în primul rând, că prin Sfânta Taină a Botezului ne facem fii ai împărăției lui Dumnezeu, fii ai luminii dumnezeiești. În măsura în care suntem încredințați de importanța Sfintei Taine a Botezului, în aceeași măsură avem conștiința importanței vieții de familie, pecetluită prin Sfânta Taină a Cununiei, înscrisă și ea pe agenda Sfântului Sinod alături de cea a Botezului. Cei căsătoriți sunt datori să-și trăiască viața ca fii ai împărăției lui Dumnezeu; sunt datori ca fiii, copiii lor, să fie botezați pentru ca și ei să fie fii ai împărăției cerești; sunt datori să dea naștere la fii, atâția câți sunt dăruiți de Dumnezeu în măsura rodniciei, copiii fiind dar al lui Dumnezeu. Părinții sunt datori să cunoască învățătura Bisericii potrivit căreia orice zămislire înseamnă o persoană, o ființă umană, care trebuie să devină cetățean al împărăției lui Dumnezeu, o ființă care trebuie lăsată să se nască și apoi să fie botezată și nu omorâtă prin întreruperea sarcinii prin mijloacele științei de astăzi, care au ca autori și înfăptuitori ai omuciderii persoane înstrăinate de poruncile lui Dumnezeu, în primul rând înstrăinate de porunca a șasea din Decalog: „Să nu ucizi!”. Botezul și Sfânta Taină a Cununiei consolidează viața de familie în duhul iubirii între membrii ei și iubirii membrilor ei îndreptată clipă de clipă către Dumnezeu. În acest duh trebuie să-și crească și să-și educe copiii dăruiți lor de Dumnezeu și dăruiți de ei lui Dumnezeu prin creștere potrivit poruncilor dumnezeiești. În viața de familie are loc bucuria nașterii de copii, dar și durerea morții fiilor sau membrilor familiei la vârste diferite. Întristarea până la lacrimi pentru cei decedați este firească, îndreptățită, dar, cum scrie Sfântul Apostol Pavel, această întristare trebuie să fie împletită cu credința și nădejdea în învierea noastră de care ne-a încredințat Mântuitorul prin Învierea Sa (I Tesaloniceni 4, 13 – 18). Dreptmăritori creștini, Praznicul Învierii Domnului este sărbătoarea vieții, a vieții după moartea cu trupul, a vieții după învie-rea din moartea păcatului mărturisit și iertat în Sfânta Taină a Spovedaniei. Ne împărtășim de această viață adusă de Învierea Domnului, prin împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului, în Sfânta Taină a Euharistiei Care este Însuși Mântuitorul Iisus Hristos, „Pâinea Vieții”(Ioan 6,35). Viața la care suntem chemați noi, credincioșii, în urma jertfei și Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cuprinde omul în întregime: trup și suflet atât în veacul de acum, cât și în veacul celălalt. Suntem chemați la o viață de sfințenie atât a trupului, cât și a sufletului: „Slăviți, dar, pe Dumnezeu”, scrie Sfântul Apostol Pavel, „în trupul vostru și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu” (I Corinteni 6, 20). De aceea, în lumina adevărului care izvorăște din Învierea Domnului, să ne străduim a ne purta ca fii ai vieții, nu ai morții, pentru că suntem fii ai luminii și nu ai întunericului. Să urmăm cuvintelor sfinte: „Cel ce voiește să iubească viața și să vadă zile bune să-și oprească limba de la rău și buzele sale să nu grăiască vicleșug; să se ferească de rău și să facă binele; să caute pacea și s-o urmeze” (I Petru 3, 10 -11). Dragostea de Dumnezeu și de aproapele să fie temelia vieții noastre: „Dacă zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăște, mincinos este! Pentru că cel ce nu iubește pe fratele său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe Care nu L-a văzut, nu poate să-L iubească. Și această poruncă avem de la El: Cine iubește pe Dumnezeu să iubească și pe fratele său” (I Ioan 4, 20 – 21). Să iubim pe aproapele nostru, „fratele prea mic al Mântuitorului” (Matei 25, 40) nu numai cu cuvântul, ci și cu fapta: „Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana cea de toate zilele și cineva dintre voi le-ar zice: mergeți în pace! Încălziți-vă și vă săturați, dar nu le dați cele trebuincioase trupului, care ar fi folosul?” (Iacov 2, 15-16). „Cucernicia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu și Tatăl, aceasta este: să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim pe noi fără de pată din partea lumii” (Iacov 1, 27). Să alungăm orice neînțelegere dintre noi, îngăduindu-ne unii pe alții cu dragoste, silindu-ne să păstrăm unitatea Duhului întru legătura păcii (Efeseni 4, 2-3). Rog pe Bunul Dumnezeu ca sărbătoarea Sfintelor Paști să o trăiți cu pace și sănătate, întru bucuria mântuirii! În ziua luminată a Sfintelor Paști, vă întâmpin cu salutul pascal HRISTOS A ÎNVIAT ! Al vostru de tot binele voitor și către Domnul pururea rugător,

ARHIEPISCOP AL SUCEVEI

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: