Despre Sfinții Îngeri

Sfintele sărbători au fost rânduite pentru odihna noastră sufletească și trupească, așa cum se obișnuia în familia creștină de altădată, când creștinii încetau lucrul încă din ajunul sărbătorii și se pregăteau pentru Sfânta Duminică.
 

În zi de sărbătoare, se îmbrăcau în hainele cele mai bune și mergeau la biserică dintr-o nevoie sufletească, iar după Sfânta Liturghie continuau să citească din cărți duhovnicești sau se odihneau, pregătindu-se pentru lucrul din săptămâna următoare. De aceea, aveau spor în toate câte făceau și împlineau ceea ce doreau, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin propria osteneală. Acest obicei de a se sfinți și de a se odihni în zi de sărbătoare le aducea sănătate sufletească și trupească, armonie în familie, pace și liniște pentru că, trăind după legea lui Dumnezeu, găseau sensul vieții și cunoșteau bucuria deplină. Cinstirea sfintelor sărbători se întemeia pe credință și pe iubire, pe frica de a călca poruncile divine. Creștinii aveau înțelepciunea de a se „mulțumi cu puțin”, singura lor comoară nedeșertată, care nu se împuțina niciodată. Creștinul urmărea cu atenție sărbătorile din calendarul bisericesc și își rânduia viața și activitatea în funcție de acestea, fără șovăire sau cârtire pentru eventualele greutăți și necazuri. Prima zi de sărbătoare a fost Duminica, sărbătoare închinată Învierii Domnului, practicată de sfinții apostoli și creștinii din primul veac după Hristos, așa cum s-a petrecut în ziua Cinzecimii, când, la predica Sfântului Apostol Petru, au crezut și s-au botezat trei mii de suflete. Toți aceștia „stăruiau în învățătura apostolilor și în împărtășire, în frângerea pâinii și în rugăciune” (F. Ap. 2, 41-42; 20,7). Pe lângă ziua duminicii, în veacurile următoare au fost rânduite sărbători închinate unor momente și evenimente din viața și activitatea pământească a Mântuitorului, a Maicii Domnului, Născătoarea de Dumnezeu, și a sfinților. Între numeroasele sărbători în cinstea sfinților un loc aparte îl ocupă „Soborul mai-marilor voievozi, Mihail și Gavriil, și al tuturor puterilor cerești celor fără de trupuri”. Cinstirea sfinților îngeri se face în fiecare săptămână, în ziua de luni. Sfinții Părinți au hotărât ca ziua de 8 noiembrie să fie închinată sfinților îngeri, arhanghelilor și tuturor puterilor cerești, pentru ajutorul pe care îl dau oamenilor în cunoașterea tainelor dumnezeiești și în împlinirea voii lui Dumnezeu. Cuvântul „arhanghel” înseamnă „mai mare peste îngeri” sau „cel dintâi dintre îngeri”. Prin „înger” („anghelos”) înțelegem „trimis”, „vestitor”, deoarece îngerii au fost creați de Dumnezeu prin gândirea Lui pentru a-L sluji pe El și pentru a face cunoscute oamenilor poruncile Sale. Însuși psalmistul preamărește pe Dumnezeu zicând: „Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc” (Ps. 103, 5). Biserica ne învață că fiecare dintre noi are îngerul său păzitor, cum ne spune însuși Mântuitorul: „Vedeți să nu disprețuiți pe vreunul din acești mici, că vă zic vouă că îngerii lor în ceruri pururea văd fața Tatălui Meu, care este în ceruri” (Matei 18, 10). Încă de la taina Sfântului Botez fiecare dintre noi are un înger păzitor „ca să-l izbăvească de bântuiala celui potrivnic”. Sfinții Arhangheli sunt în număr de șapte, potrivit Sfântului Ioan Evanghelistul: „Cele șapte duhuri care sunt înaintea scaunului Lui” (Apocalipsa, 1, 4). Cei șapte Arhangheli sunt: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Salatiil, Gudiil și Varahiil. Numele primului dintre arhangheli, Mihail, se tâlcuiește „puterea lui Dumnezeu”. El poartă sabie de foc și păzește legea lui Dumnezeu, biruind puterea vrăjmașilor. Arhanghelul Mihail este cel care a oprit căderea îngerilor tulburați de Lucifer, când a stat în mijloc și a strigat: „Să luăm aminte!”. El a însoțit pe israeliți în drumul lor spre pământul făgăduinței, a stins cuptorul celor trei tineri din Babilon și a păzit pe Daniil în groapa cu lei. Tot el este cel care a pedepsit cetățile desfrânate, Sodoma și Gomora, și a scăpat pe Lot din Sodoma, iar la sfârșitul veacurilor, împreună cu ceata arhanghelilor, va suna din trâmbiță sculând pe cei morți și adunând la judecată toate semințiile (cf. I Tes. 4, 6). Gavriil, care se tâlcuiește „bărbat-Dumnezeu”, este arhanghelul bunelor vestiri ale tainelor mari și dumnezeiești. Este plin de blândețe și poartă un crin de neîntinată bucurie. El este cel care a dat vestea zămislirii Maicii Domnului din dumnezeieștii părinți, Ioachim și Ana, și a vestit fecioarei din Nazaret taina cea mare a întrupării Domnului. La templu a vestit preotului Zaharia nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. El a vestit păstorilor din Betleem nașterea pruncului Iisus și a căutat împreună cu mulțimea oștirilor îngerești, zicând: „Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca, 2, 13-14). Arhanghelul Gavriil l-a sfătuit în vis ce să facă pentru ocrotirea Sfintei Familii (plecarea și întoarcerea din Egipt), (Matei cap. 2). Rafail este vindecător al neputințelor omenești. Uriil – luminător al celor întunecați. Salatiil – rugător fierbinte pentru neamul omenesc. Gudiil este cel ce preamărește pe Dumnezeu și ajută pe cei ce fac fapte bune. Varahiil aduce binecuvântarea lui Dumnezeu pe pământ. Dintre toți arhanghelii și îngerii, cea mai mare cinstire este adusă Sfinților Voievozi Mihail și Gavriil, deoarece ei se bucură de întoarcerea noastră de la păcate, prin pocăință și fapte bune. În slujba Sfintei Liturghii și în rânduiala altor slujbe divine cerem „Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre”. Îngerul nostru păzitor ne ferește, dacă ne rugăm lui, de toate relele și ispitele care vin de la diavol și ne determină voința spre tot binele prin conștiința noastră, pentru a împlini voia lui Dumnezeu, așa cum reiese din rugăciunea dedicată lui: „Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrăjmașului celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu; și te roagă pentru mine, păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăt vrednic bunătății și milei Preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu, Iisus Hristos, și tuturor sfinților. Amin”. Preot TEOFIL BOTEANU, Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, Ițcani I

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: