Ai carte, ai parte...

Sunt la mare căutare pompierii cu facultate

ISU al județului Suceava recrutează, pentru anul 2009, candidați pentru instituțiile de învățământ care formează ofițeri, subofițeri și maiștri militari de pompieri și protecție civilă. Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București – Facultatea de pompieri-scoate la bătaie 50 locuri curs de zi (1 loc pentru romi). Durata studiilor este de 4 ani.
 

Școala Militară de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești are 100 locuri – curs de zi subofițeri pompieri și protecție civilă (1 loc pentru romi), 33 locuri curs de zi maiștri militari auto, din care 4 pentru Inspectoratul General al Poliției Române. Durata studiilor – 2 ani. Academia Tehnică Militară București are 84 locuri pentru diverse specialități tehnice, din care 6 locuri pentru nevoile Inspectoratului General pen-tru Situații de Urgență, câte două pentru specializările „transmisiuni”, „echipamen-te și sisteme electronice militare”, „calculatoare și sis-teme informatice pentru apă-rare și securitate națională”. Durata studiilor – 4 ani; Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu oferă 19 locuri din care 9 lo-curi pentru nevoile Inspec-toratului General pentru Situa-ții de Urgență, câte 3 pentru specializările „geniu”, „trans-misiuni” și „apărare NBC”. Durata studiilor – 3 ani. Relații suplimentare se pot obține la sediul Inspectora-tului pentru Situații de Urgență al județului Suceava, Biroul Resurse Umane, municipiul Suceava, strada Universității nr. 14, telefon 524.426, int. 27010. Se pot accesa site-urile: www.pompierisv.ro (pentru prezentarea completă a ofer-tei educaționale); www. academiadepolitie.ro (pentru Facultatea de Pompieri); www.armyacademy.ro (Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu); www.mta.ro (Academia Teh-nică Militară București). Condiții de participare la concurs: > să aibă cetățenia română și domiciliul în Ro-mânia; > să cunoască limba română scris și vorbit; > să aibă capacitate deplină de exercițiu; > să fie declarați apt medical, fizic și psihic; veri-ficările privind starea de sănă-tate medicală, fizică și psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Administrației și Internelor; > să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împli-nească în cursul anului 2009; > să fie absolvenți de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dova-da absolvirii se face cu diplo-mă sau cu adeverință din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de ba-calaureat; > să aibă un com-portament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate; > să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; > să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani; > să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege; > să aibă vârsta de până la 28 de ani; > să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minim 8; > să nu fi fost exmatriculați, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituție de învăță-mânt; > să aibă înălțimea de minim 1,70 m bărbații și 1,65 m femeile, cu excepția candi-daților proveniți din liceele Ministerului Administrației și Internelor, promoția 2009. Avantajele de care bene-ficiază absolvenții: loc de muncă asigurat după absol-vire; școală de șoferi profesio-niști (categoriile B și C) în timpul școlarizării la școala de subofițeri și maiștri auto; acordare de diplome recunos-cute pe plan național.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: