Criza mondială are efecte și asupra siguranței cetățenilor

Pentru păstrarea ordinii, liniștii și siguranței lor, oamenii au nevoie de jandarmi

Interviu cu dl general de brigadă EUGEN ȘALAR, inspectorul-șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava
– Domnule inspector-șef, sunteți, la ora actuală, singurul militar activ din județul nostru cu grad de general. Un grad care nu se obține ușor, dar care presupune o responsabilitate aparte. Cât de greu apasă, pe umerii dumneavoastră, epoleții cu fir de aur?
– În primul rând, doresc să vă menționez faptul că, pentru a ajunge aici, m-am format ca militar, urmând atât cursurile de zi ale unor instituții militare de învățământ superior, precum școala de ofițeri și Academia de Înalte Studii Militare, ca și cursurile unor instituții de învățământ civile, precum facultatea de drept, urmată de cursuri postuniversitare și masterat în specialitate.
 

Deprinderile practice mi le-am format parcurgând toate treptele ierarhiei militare, de la comandant de subunitate până la comandant de unitate, perioadă în care am activat în mai multe unități militare în cadrul cărora am desfășurat întreaga gamă de misiuni, care m-au ajutat să dobândesc experiența necesară. Acordarea acestui grad reprezintă rezultatul activității întregului personal din subordine, fiind consecința unor eforturi conjugate, depuse în diverse domenii de activitate. Ca să mă refer strict la întrebarea dumneavoastră, gradul de general mă onorează, însă, odată obținut, îmi stabilește noi responsabilități și mă obligă să-mi exercit atribuțiile la cel mai înalt nivel de profesionalism. De asemenea, prin trecerea în corpul generalilor, consider că trebuie să fac tot ceea ce este posibil pentru a ridica prestigiul armei și a o face cât mai utilă societății. Acordându-ți acest grad, societatea civilă se așteaptă la mai mult de la tine și dorește ca problemele sale să fie rezolvate într-un mod cât mai competent, iar noi trebuie să ne ridicăm la nivelul așteptărilor sale, să răspundem cu promptitudine solicitărilor și să adoptăm cea mai bună variantă de rezolvare a problemelor. – Astăzi se sărbătorește ,,Ziua Jandarmeriei”. O armă despre care oamenii mai tineri nu știau mai nimic înainte de 1989. Poate că nici acum, în ciuda transparenței manifestate, nu se cunosc prea multe. De aceea, v-am ruga să ne prezentați, pe scurt, ,,cartea de vizită” a instituției dumneavoastră. – Jandarmeria a fost înființată, pe vechiul teritoriu al țării noastre, ca o necesitate a acelor vremuri și și-a demonstrat eficiența până în prezent. Originile armei se situează undeva în ultimele trei-patru decenii ale secolului XIX, când structurile rudimentare existente atunci în Țările Române, nemaifiind în măsură să asigure ordinea în interior, au fost supuse unor reorganizări succesive, care au culminat, la data de 3 aprilie 1850, prin înființarea de către domnitorul Grigore Alexandru Ghica, prin Ofis Domnesc, a unor structuri teritoriale independente, organizate pe principii militare, având o gamă largă de atribuții. În perioada 1850 – 1949, instituția Jandarmeriei s-a cristalizat și a participat la toate momentele istorice prin care a trecut poporul român. Fiind principala forță de poliție în acea perioadă de timp, Jandarmeria și-a exercitat principale atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice având competențe de poliție judiciară. În anul 1949, prin înființarea miliției, formațiunile teritoriale ale Jandarmeriei au trecut la Direcția Generală a Miliției, perioadă în care au executat ca misiuni de bază paza și apărarea obiectivelor, pregătirea militarilor în termen pentru apărare, intervenții și apărare civilă. Aceste misiuni au fost executate până în anul 1990, când am devenit o structură independentă și am revenit la vechea denumire. Perioada post-decembristă a însemnat pentru noi o perioadă de acumulări și transformări în care ne-am reluat rolul și locul și ne-am adaptat specificul activității la dinamica socială. Pe plan internațional, Jandarmeria Română a fost admisă, în luna octombrie 2002, ca membru cu drepturi depline în Asociația Forțelor de Poliție Europene și Mediteraneene cu statut militar (F.I.E.P.), iar, la sfârșitul anului 2008, instituția noastră a obținut și statutul de membru deplin al Forței de Jandarmerie Europeană (F.J.E.). În momentul actual, efective ale Jandarmeriei Române se găsesc în teatrul de acțiuni militare din Kosovo, unde sprijină forța multinațională în vederea reinstaurării democrației în această zonă a Europei. Astăzi, Jandarmeria Română se prezintă pe plan național ca o instituție modernă, sigură și capabilă să apere statul de drept și valorile fundamentale ale poporului nostru, să răspundă cu promptitudine nevoilor societății, iar pe plan internațional ca un furnizor de securitate în această parte a Europei, un instrument solid pe care România îl pune la dispoziția U.E. în vederea dezvoltării politicii sale de securitate și de apărare. – Și pentru că tot ne-ați vorbit despre misiunile jandarmilor, fiind o zi aniversară, cred că s-ar cuveni să-i informăm pe cititorii ziarului nostru asupra unor evenimente mai deosebite, din ultima perioadă de timp, la care subordonații dumneavoastră au participat cu trup și suflet. – Criza mondială pe care o traversăm în prezent începe să producă efecte și asupra siguranței cetățeanului prin diversificarea fenomenului infracțional și contravențional și pune la încercare instituțiile statului, jandarmii fiind astfel puși în fata unor situații din ce în ce mai complexe. Pentru diminuarea acestor consecințe, Jandarmeria Suceava participă cu efective sporite la Programul Strada 2009 alături de alte structuri abilitate ale statului pentru prevenirea și diminuarea faptelor antisociale și întărirea capacității de acțiune a instituțiilor statului. Astfel, efectivele inspectoratului acționează 24 de ore din 24 în zone cu potențial criminogen ridicat sau în alte zone de interes operativ pe întregul teritoriu al județului și cooperează eficient cu celelalte structuri ale M.A.I., parchetele teritoriale, D.I.I.C.O.T., D.N.A. etc. Aceste activități s-au concretizat în acțiuni comune care au dus la diminuarea și combaterea a numeroase fapte antisociale în tot județul și implicit la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului. Ca județ de frontieră a Uniunii Europene, participăm la prevenirea și combaterea fenomenului infracțional specific acestei zone și acordăm o atenție sporită pazei și protecției instituțiilor publice situate pe teritoriul județului. – În ce măsură colaborați cu poliția pentru rezolvarea unor situații, având în vedere că și în cadrul I.P.J. există un serviciu de pază și ordine? Dar cu celelalte instituții cu atribuții pe linie de siguranță a cetățeanului? – La nivelul județului, cooperarea și colaborarea cu I.P.J. Suceava și cu celelalte instituții din sistemul național de ordine și siguranță publică este corespunzătoare. Argumentez cele afirmate prin faptul că, zilnic, realizăm schimburi de date și informații, iar în teren efectivele noastre patrulează împreună cu efective ale poliției în cadrul unor patrule mixte care sunt foarte eficiente. Faptul că un jandarm este văzut pe stradă patrulând alături de un polițist face ca buna cooperare să fie văzută și de cetățeni, ceea ce le întărește încrederea în instituțiile statului și le creează un sentiment de siguranță civică. În ceea ce privește celelalte instituții, cooperarea se realizează la aceleași standarde, fiecare instituție exercitându-și atribuțiile conferite de lege, acționând astfel pentru un scop comun, acela de a fi în slujba cetățeanului. În momentul actual, nu există interferențe în ceea ce privește domeniile de activitate ale instituțiilor M.A.I. deoarece fiecare beneficiază de un cadru legal adecvat, prin care îi sunt delimitate în mod strict atribuțiile și competențele. În ceea ce privește misiunile comune, la nivel local, modul de executare a acestora este reglementat prin planuri de cooperare în care sunt stipulate în detaliu modalitățile de acțiune. – Până unde se întind drepturile jandarmilor de a interveni în anumite cazuri? – Jandarmeria Română beneficiază de o lege modernă de organizare și funcționare prin care îi sunt prevăzute atribuțiile și îi sunt delimitate competențele. Pe linia ordinii și siguranței publice, Jandarmeria este titulara misiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice, având competența legală de a interveni în forță în cazul în care ordinea publică a fost grav tulburată, până la restabilirea ei. În ceea ce privește menținerea ordinii publice, instituția noastră execută această misiune independent în stațiunile montane, pe litoralul Mării Negre, în Delta Dunării, iar în celelalte localități, acest lucru se face pe baza unor planuri de cooperare încheiate în acest sens. În timpul executării acestor misiuni, jandarmii au competența legală de a constata contravenții și de a aplica sancțiuni contravenționale prevăzute de actele normative. În domeniul constatării faptelor de natură infracțională, Codul de procedură penală investește jandarmii cu competența necesară în vederea constatării infracțiunilor, întocmirii actelor premergătoare, strângerea de probe și predarea acestora, precum și a făptuitorului, direct procurorului. Pe linia pazei și protecției instituționale, Jandarmeria are competență exclusivă în ceea ce privește paza și protecția instituțiilor de importanță deosebită pentru activitatea statului cum sunt sediile instanțelor de judecată și a parchetelor de toate nivelele, ale administrațiilor finanțelor publice și ale Băncii Naționale, a transporturilor speciale, celor de valori și corespondență clasificată și are obligația de a lua toate măsurile necesare ca aceste instituții să-și desfășoare activitățile în siguranță, fiind îndrituită să intervină la cel mai înalt nivel în acest sens. În ceea ce privește obiectivele date prin lege în competența instituției noastre, putem executa și intervenția antiteroristă la aceste obiective, având efective specializate în acest sens și dotarea necesară. – La început, jandarmeria suceveană era vitregită din multe puncte de vedere. Locuiați în niște barăci, în spatele stadionului, dotările erau… zero. Care este situația acum? Sunteți mulțumit de logistica ce o aveți la dispoziție ? – Aveți dreptate, așa este, însă în ultima perioadă de timp, după ce s-a conștientizat eficiența instituției noastre și necesitatea existenței ei, a fost creat cadrul legal care a permis evoluția și dezvoltarea Jandarmeriei atât pe plan național cât și județean. În momentul actual, beneficiem de un spațiu care ne permite desfășurarea activităților în condiții decente și care este dotat cu logistica necesară pentru buna desfășurare a activităților. Faptul că suntem județ de frontieră cu Uniunea Europeană ne-a avantajat într-un fel, în ceea de privește dotarea cu tehnică de calcul și comunicații, iar în perioada următoare vom fi dotați cu sisteme de comunicații compatibile cu toate structurile din sistemul național de ordine și siguranță publică. Dacă până aici toate sunt bune, în ceea ce privește dotarea cu tehnică auto, întâmpinăm mari greutăți. Pe lângă faptul că, numeric vorbind, nu avem dotarea corespunzătoare cu mijloace auto, cele pe care le avem în uz se apropie de perioada maximă de exploatare și prezintă uzuri accentuate, iar întreținerea lor este foarte scumpă, fapte ce ne diminuează mobilitatea. Sperăm că în viitorul nu prea îndepărtat această problemă se va rezolva și vom beneficia și din acest punct de vedere de o înzestrare care să ne permită desfășurarea în condiții optime a misiunilor. – Ce șanse există pentru înființarea unor posturi de jandarmi și în alte localități ale județului, unele cu probleme? – Doresc să vă spun că, încă de la început, înființarea structurilor de jandarmi în mediul rural a fost foarte bine primită de cetățeni și autoritățile publice locale care au văzut întotdeauna în jandarmi un sprijin al comunității. Înființarea acestor structuri s-a făcut din rațiuni de ordine publică, posturile rurale luând naștere în localitățile cu un potențial criminogen ridicat. În timp, aceste posturi și-au demonstrat eficiența și au contribuit, alături de posturile de poliție, la diminuarea fenomenului infracțional și, implicit, la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului. În prezent, avem numeroase solicitări din partea reprezentanților comunităților locale pentru înființarea de noi posturi însă rezolvarea acestei probleme ține în mod direct de organele administrației publice centrale. Instituția noastră a făcut demersurile necesare pentru a satisface cererile primite și avem speranța că aceste cereri vor fi rezolvate. Noi manifestăm toată deschiderea pentru înființarea de noi posturi, dorim să îndeplinim doleanțele cetățenilor, vom face tot posibilul pentru sporirea gradului de siguranță a cetățeanului în toate localitățile județului și vom răspunde cu promptitudine la solicitările membrilor societății civile. – Acum, că faceți parte din corpul generalilor, că sunteți șef de unitate, ce v-ați mai dori, în mod deosebit, să realizați din punct de vedere profesional? Dar personal, ca om, ca familist? – După cum v-am mai spus, faptul că fac parte din corpul generalilor mă obligă să răspund tuturor solicitărilor la un nivel calitativ superior și doresc să-mi fac datoria la cel mai înalt grad de profesionalism. Pentru subordonații mei, doresc ca aceștia să fie mereu la înălțimea așteptărilor, să fie permanent pregătiți pentru a face față cu profesionalism tuturor provocărilor și încercărilor din ce în ce mai complexe și diversificate. De asemenea, doresc ca Instituția Jandarmeriei să evolueze în continuare și să beneficieze de un cadru legislativ favorabil în vederea obținerii competenței de poliție judiciară pentru a putea răspunde cu și mai mare eficiență noilor cerințe. Pe plan personal doresc sănătate mie, membrilor familiei mele și tuturor celor care mi-au fost mereu alături și fără de care nu aș fi putut să-mi materializez anumite gânduri. Cu această ocazie doresc să le mulțumesc și îi rog să mă sprijine în continuare pentru a putea să duc la bun sfârșit proiectele începute. – Pentru siguranța lor, care, uneori, este tot mai șubredă, oamenii au nevoie de jandarmi, de poliție. Ce ați dori să transmiteți locuitorilor județului din acest punct de vedere? – Considerăm că experiența și pregătirea acumulate de instituția noastră în timp constituie o premisă favorabilă pentru producerea mesajului public de instituție sigură și credibilă, aflată permanent în slujba comunității și va face ca cetățenii să apeleze cu încredere la noi ori de câte ori este nevoie. Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava, prin misiunile încredințate și activitățile pe care le desfășoară, are în vedere să păstreze județul Suceava la un nivel ridicat de siguranță publică și va răspunde pozitiv la solicitările persoanelor fizice și juridice, a organelor administrației publice centrale și locale și a oricăror organizații neguvernamentale ori de câte ori acestea ne sesizează despre comiterea de fapte antisociale sau ne vor cere sprijinul. Suntem conștienți că, uneori, sunt și unele disfuncționalități, că, firește, jandarmii greșesc sau acționează sub impulsul momentului, însă aceste probleme, credem noi, sunt destul de rare și facem tot posibilul să le diminuăm. Trebuie însă avut în vedere că și jandarmii sunt oameni și pot greși. În cazul producerii unor astfel de fapte rugăm cetățenii să se adreseze fără niciun fel de reținere conducerii instituției noastre pentru a ne sprijini în eliminarea deficiențelor. La ceas aniversar, în numele personalului Jandarmeriei Suceava, doresc să mulțumesc tuturor cetățenilor și instituțiilor județului pentru încrederea și înțelegerea acordate și vreau să-i asigur că și în perioada care urmează vom da dovadă de același profesionalism și vom răspunde cu aceeași promptitudine la solicitările lor. Având în vedere că se apropie Sărbătorile Pascale, doresc să urez tuturor Sărbători fericite și să nu uite că Jandarmeria este întotdeauna alături cetățeni! Interviu consemnat de MIRCEA SFICHI

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: