,,Scriitorul citește” cu poetul Ion Cozmei la aniversarea înfloririi cireșilor

Primăvara 2008 a manifestării ,,Scriitorul citește” a început marți, 11 martie 2008, la Librăria Suceava a Uniunii Scriitorilor din România, cu lecturi dintr-o carte a ieșirii din iarnă, a parcurgerii încercărilor ei aspre, antologia lirică a lui Ion Cozmei, ,,Pacient la vama destinului”, Tipo Moldova, Iași, 2007, și cu aniversarea autorului. Poetul a făcut participanților o frumoasă surpriză, venind la sărbătoarea lansării cărții cărților sale și a zilei de naștere, împreună cu mama, dna Ileana Cozmei. La rându-i, poeta Carmen Veronica Steiciuc a sosit însoțită de tatăl său, dl Nicolae Steiciuc, vărul dnei Cozmei, ceea ce a întregit reuniunea autorilor și iubitorilor de literatură cu un plăcut aer de familie.
 

Ion Beldeanu, președintele Societății Scriitorilor Bucovi-neni (sub auspiciile căreia, în parteneriat media cu ziarul ,,Crai nou” și revista electro-nică ,,NordLitera”, se desfă-șoară această întâlnire) a rostit în deschidere câteva cuvinte de apreciere la adresa poetului și traducătorului lui Șevcenko, după care, pentru o lectură avi-zată a antologiei, a venit rândul istoricului literar Nicolae Câr-lan. Subliniindu-i schimbările de la o carte la alta, într-un e-fort evolutiv soldat cu un indubitabil câștig, Nicolae Cârlan și-a argumentat afir-mațiile cu lectura câtorva poe-me, pentru ca mai târziu, des-coperind un altul, mai reușit decât toate, să intervină din nou, pentru a-l citi și pe acela. ,,Pacientul” a fost supus unui examen atent, avizat și de către doctorul (în științe filo-logice) Sabina Fînaru, care i-a urmărit ,,spiritul migrator”, în corpusul unei poezii auto-biografice, declamatoare, e-locvente, sentimentale și mu-zicale. Convins că fiecare din-tre noi poate găsi versuri fru-moase, care îl exprimă în an-tologia lui Ion Cozmei, isto-ricul Mihai Iacobescu a insis-tat asupra experienței umane, dramatice, care i-a nutrit poe-zia. Și generația liceană, mai exact elevele profesorului dr. Ion Cozmei de la Liceul cu Program Sportiv din Suceava – Ștefania, Magda, Mariana și Anamaria (care și-au lăsat nu-mele în spațiul mai sever al catalogului), s-a prezentat cu propria lectură a antologiei, o lectură plăcută și surprinză-toare prin maturitatea prefe-rințelor. Și Carmen Veronica Steiciuc a citit două poeme (din mai multele preferate) din creația lui Ion Cozmei și i-a urat sănătate și inspirație și pentru următorii 57 de ani (depășindu-l în optimism pe Nicolae Cârlan, care i-a dorit, implicându-i pe toți cei pre-zenți, o sărbătoare, împreună, la fel de frumoasă și la 75 de ani). Emil Rei, fostul profesor al lui Ion Cozmei, a evocat cu plăcere (și cu bucuria pe care o simte orice cadru didactic la succesul elevului) începu-turile afirmării sale poetice, amintind de premiul pe țară obținut de adolescent cu o poezie închinată dascălilor săi. Și a adăugat cărților de poezie – antologiei și un alt motiv de apreciere, refacerea periplului eminescian prin nordul românesc (ilustrată în volumul ,,Din Boian la Vatra Dornei”). Cu un mesaj îndrăzneț, care ar fi putut să-i schimbe des-tinul, și cel poetic, dar și cel uman, ,,reportajele” lirice ale lui Ion Cozmei, pregătite pen-tru tipar în 1987, dar tipărite abia în 1995, au revenit constant în analize și lecturi. Dar dacă n-a avut ,,norocul” (ob-servația i-a aparținut lui Ni-colae Cârlan, dar a fost îm-părtășită, marți, și de autor și de alți cititori) tipăririi lor la vremea lor, a fost poate și pentru că soarta îi rezervase (și omului și poetului) condiția dramatică de pacient. Aceasta a făcut din volumul care dă titlul antologiei cartea de greutate a creației lui Ion Cozmei, resimțită ca atare nu numai de critica de spe-cialitate, ci și de autor, care îi acordă un spațiu pe măsură în florilegiul pe care și l-a alcătuit din dorința de a lăsa citito-rilor imaginea dorită de el. Dar cărțile nu sunt decât cărți în ochii unei mame, în balanța sufle-tului său niciuna nu pre-țuiește cât viața și fe-ricirea fiului. În doliu, ieșită doar de trei zile din spital, dna Ileana Cozmei a povestit simplu și zguduitor că a trăit cartea ,,Pacient la va-ma destinului” ,,pe viu”. Prin ea, prin experiența pe care o transfigurează liric, a spus Mama, ,,copilul meu s-a năs-cut a doua oară”. De aceea, do-rindu-i poetului Ion Cozmei cărți noi, inspirație și drag de scris, prietenii, colegii, citi-torii, i-au dorit la sărbătoarea aniversării și a lansării mai ales viață lungă fiului și mamei sale. Și au recitit, în tăcere, cu plăcere, începutul acestei sărbători: ,,La naște-rea mea /strigătul mamei /despletind întunericul /și colindând satul /până la insomnie: «Ioane! /în gră-dina noastră /au înflorit cireșii!»” Iar mama poetului a surâs a dulce aducere-a-minte.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: