Anularea privilegiilor în eliberarea vizelor românești pentru cetățenii ucraineni din zona de graniță nu este o inițiativă a Rom

Începând cu 1 ianuarie 2008, a intrat în vigoare Acordul dintre UE – Ucraina privind simplificarea regimului de călătorie a cetățenilor. Acordul unifică procedurile privind obținerea vizelor statelor europene. România, ca și toate statele-membre ale UE, aplică acest sistem unitar, stabilind taxe unice de viză de 55 dolari pentru toți cetățenii Ucrainei, indiferent dacă locuiesc în zona de graniță sau nu. Adică, nu mai există nici un fel de privilegii pentru cetățenii noștri din regiunile de frontieră. Săptămâna trecută, câteva sute de persoane din raionul Hliboca au protestat împotriva acestei decizii, blocând accesul către Punctul de trecere “Porubne”. Cu protestatarii s-au întâlnit autoritățile raionale și regionale. O delegație a acestora a fost primită în audiență la Consulatul Român din Cernăuți. Oamenilor li s-au explicat prevederile Acordului, însă aceștia au amenințat cu noi acțiuni de protest, dacă revendicările lor vor fi ignorate. În același timp, în fază de negociere între partea română și ucraineană se află un alt Acord bilateral privind micul trafic la frontieră. Ucraina a semnat recent acorduri similare cu Ungaria și Slovacia și se află în fază ultimă de negociere Acordul cu Polonia. Aceste acorduri reglementează crearea unor proceduri simplificate și stabilesc un nivel mai mic al taxelor de viză pentru cetățenii din regiunile de graniță. Constatăm că în Acordul intrat în vigoare și în cel ce urmează să fie semnat nu există nici un fel de înlesniri în obținerea unei vize românești pentru etnicii români din Ucraina. Bucureștiul ne tratează ca pe oricare dintre cetățenii ucraineni, chiar dacă aceasta nu este o condiție obligatorie impusă de UE. Alt-fel spus, autoritățile române au îngrădit intenționat și nemotivat accesul românilor din Ucraina în Patria lor istorică. Discutăm pe marginea acestui subiect cu dl Romeo Săndulescu, Consulul General al României la Cernăuți.
 

Romeo Săndulescu

– Domnule Consul General Romeo Săndulescu, intrarea în vigoare a Acordului între UE și Ucraina privind simplificarea regimului de călătorie a generat o serie de proteste în rândul românilor din Ucraina. De asemenea, au fost ridicate privilegiile pentru cetățenii din regiunile de graniță. – De la 1 ianuarie 2008 a intrat în vigoare Acordul dintre UE – Ucraina privind simplificarea regimului de călătorie al cetățenilor Ucra-inei către statele europene. Prin statele europene înțele-gem și faptul că și România este membră a UE. Cu intrarea în vigoare a acestui acord semnat de către guvernul Ucrainei, nu numai cu Ro-mânia, ci cu toate statele europene care se află la granița cu Ucraina (Polonia, Slovacia, Ungaria) intervin o serie de modificări în regimul de călă-torii al cetățenilor ucraineni. Aceste modificări se reper-cutează și în relația cu Ro-mânia. Subliniez de la început că acest acord nu este o inițiativă a României, ci a UE și că procedurile sunt unitare. În concluzie, orice cetățean care dorește să călătorească nu numai în România, ci și în Polonia, Slovacia, Ungaria sau orice altă țară este supus la aceleași rigori. Ele, în prin-cipiu, nu îngrădesc dreptul de a călători în Europa, ci re-glementează mai exact condițiile în care se face călătoria și câteva aspecte tehnice legate de taxele care se percep. – Înțeleg că de aici au și pornit protestele locuitorilor regiunii Cernăuți… – Probabil că ei nu au fost foarte bine informați și ceea ce faceți dvs. prin ziare este și în sprijinul nostru. De la 1 ianuarie privilegiul care exista ca cetățenii care locuiesc în zona de frontieră să bene-ficieze de viză gratuită și să plătească numai taxele con-sulare în valoare de 10 dolari a dispărut. Remarc încă o dată că aceasta nu este inițiativa României, ci a UE. – Ce sumă trebuie să achite acum un cetățean ucrainean pentru a obține o viză românească? – În momentul acesta viza pentru o călătorie sau mai multe călătorii este de 55 dolari în regim normal și 105 dolari dacă cetățeanul respec-tiv dorește viză în regim de urgență. Prin regim normal înțelegem o viză care se poate elibera de la depunerea actelor în timp de 10 zile, iar în regim de urgență – sub trei zile. – Ce acte trebuie să prezinte o persoană care solicită o viză? Este vorba de 5 documente principale. Primul este pașa-portul internațional valabil, o invitație de la o persoană fizică sau juridică din România, o asigurare medicală eliberată de firmele specializate din Cernăuți și biletul de că-lătorie. La sediu completează gratuit, fiind ajutat de lu-crătorii Consulatului, un for-mular tipărit pentru care nu se percep taxe. Toate aceste documente se depun la noi și în termenele pe care vi le-am spus se poate obține călătoria. Noi eliberăm vize pe o peri-oadă de 6 luni sau vize multiple. Există, însă, 14 categorii de persoane care pot beneficia pe vize gratuite. Ele sunt următoarele: a) rudele apro-piate – soț, soție, copii, pă-rinți, bunici și nepoți ale cetățenilor Ucrainei care au reședință în mod legal pe teritoriul României; b) mem-brii delegațiilor oficiale care, ca urmare a unei invitații ofi-ciale adresate Ucrainei, parti-cipă la reuniuni, consultări etc.; c) membrii guvernelor și ai parlamentelor naționale și regionale, dacă aceștia nu sunt scutiți de obligativitatea vizelor; d) elevii, profesorii, studenții instituțiilor univer-sitare care călătoresc în sco-pul efectuării unor studii; e) persoanele cu dezabilități și persoanele care le însoțesc; g) participanții la evenimente sportive; h) persoanele care participă la activități cultu-rale, științifice și artistice; i) participanții la programe oficiale de schimb organizate de orașe înfrățite; j) jurnaliș-tii; k) pensionarii; l) conducă-torii auto; m) copii sub vârsta de 18 ani. După aprecierile noastre, cam 60% din cererile de viză se înscriu în aceste categorii. – De aceste privilegii de care vorbiți, privind acordarea de vize gratuite, pot beneficia toți cetățenii Ucrainei. Vă întreb dacă în acest Acord sunt anumite privilegii sau înlesniri pentru etnicii ro-mâni din Ucraina. – Nu sunt prevăzute, pentru că în reglementările interna-ționale nu se face o asemenea distincție, ci toți sunt tratați nediscriminatoriu ca cetățeni ai unui stat. Pentru celelalte probleme legate de etnia lor sunt alte programe care pot să-i ajute. Este vorba de programe culturale sau umanitare, dar legat de vize ei se supun ca orice cetățean reglementărilor generale. – Dacă autoritățile de la București introduceau și anumite privilegii pentru românii din Ucraina în ob-ținerea unei vize, însemna aceasta o încălcare a regle-mentărilor internaționale? – Nu cred că era o în-călcare. Dar nu este o practică europeană. Sunt niște lucruri foarte complicate. În fond, în fiecare țară există minorități și s-ar crea un dezechilibru între cetățenii unui stat și cetățenii minoritari care trăiesc în acel stat. Pentru a nu se crea probleme pe tema aceasta, legiuitorul nu a introdus o asemenea prevedere. – Dar Polonia, stat membru al UE, până acum o lună avea vize gratuite pentru cetățenii Ucrainei și acest lucru nu contravenea practicilor europene. România nu a urmat exemplul polonez. – Da, era o reglementare bilaterală Polonia – Ucraina, așa cum mai este o reglementare bilaterală Ucraina – Ungaria, așa cum încercăm acum să rezolvăm printr-un acord privind micul trafic de frontieră între România și Ucraina. – Există deja o comisie bi-laterală care lucrează în acest sens? – Da, există o comisie bila-terală. Acest document ar trebui să conțină o prevedere extrem de importantă, în așa fel încât cetățenii din regiunile de frontieră să se poată deplasa fără vize și pe baza unui permis oficial eliberat de Consulat, 50 de kilometri în interiorul ce-luilalt stat pentru vizitarea rudelor și pentru probleme personale. Acest Acord nu este încă semnat. El este încă în lucru, iar când va fi gata va fi într-adevăr o ușurare pentru foarte mulți dintre cetățenii care trăiesc în zona de frontieră, printre care se înscriu și etnicii români. – Consulatul român a adus această propunere pe agenda de lucru a comisiei bilaterale? – Da. S-a făcut o astfel de propunere. Ea a fost transmisă de Consulat la București. Dar nu este cazul numai al regiunii Cernăuți. Același lucru se referă și la regiunea Trans-carpatică și regiunea Odesa. Va fi un acord unitar care va reglementa aceste inițiative tot din dorința de a crea mai multe posibilități. – Va mai trece ceva vreme până când va intra în vigoare Acordul de care vorbiți. În acest timp protestele românilor din regiunea Cernăuți pot continua. – Revenind la protestele cetățenilor, îndeosebi din apropierea punctului de trecere “Siret”, la care au fost nu numai cetățeni ucraineni de etnie română, dar și cetățeni de origine ucraineană, îmi exprim opinia că oamenii probabil au fost neinformați în legătură cu noile proceduri. De fapt am sesizat că cei care au apelat la această formă de protest erau dintre cei care se deplasează des în România pe problemele de mic trafic de frontieră. Mai exact, duc produse dintr-o parte în alta. Aceste noi reglementări, într-un fel, le îngrădesc această formă de subzistență. Eu i-am invitat pe reprezentanții lor aici. În prezența domnului Petro Panciuk, șeful Administrației din Hliboca, au mai fost prezenți 30 de inși. Le-am explicat Acordul respectiv. Când au plecat de la Consulat au declarat că au înțeles noile proceduri și că nu erau pe deplin informați. Ei speră să se rezolve pe lângă problemele legate de taxele de viză și alte chestiuni legate de tratamentul lor în vama ucraineană și cea românească. Pentru că ei au declarat că există și o serie de comportări neadecvate ale acestor lucrători. Consulatul român a informat Prefectura județului Suceava în legătură cu lucrătorii vamali și cu modul lor de activitate. Am informat detașamentele de grăniceri, cei care se ocupă de punctele de frontieră de pe partea românească și le-am propus o întâlnire cu colegii lor din Ucraina, în așa fel încât orice disfuncționalități care există să fie înlăturate. Modul de lucru trebuie să fie unitar atât în vama românească, cât și în cea ucraineană. Interviu realizat de R. CERNĂUȚEANU

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: