Au venit euroalegerile și referendumul !

Duminică, 25 noiembrie 2007, au loc alegerile pentru desemnarea membrilor din România în Parlamentul European și Referendumul național privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor în Parlamentul României. Cele două procese electorale se desfășoară între orele 7 și 21. Dl subprefect Dumitru Pașniciuc ne-a informat că în județul Suceava sunt organizate 504 secții de vot pentru alegerile europarlamentare și tot 504 secții de vot pentru referendum. Pe listele electorale permanente sunt înscriși 562.376 alegători, din care cu carte de identitate 407.763, iar restul cu buletin de identitate. Există un număr de 707 persoane care nu au drept de vot, din cauză că au interdicție judecătorească sau din alte motive.
 

Alegătorii trebuie să știe că, începând cu ora 7, vor putea participa la vot. „Precizez că noi avem toate secțiile de votare, atât pentru europarlamentare, cât și pentru referendum, în aceleași clădiri – spunea dl Dumitru Pașniciuc. S-au luat măsuri pentru a se identifica foarte bine fiecare secție pentru europarlamentare, respectiv pentru referendum, în așa fel încât alegătorul să știe unde votează, pentru ce votează, să cunoască foarte bine aceste amănunte, pentru a acționa în cunoștință de cauză. Înainte de intrarea în secțiile de votare sunt afișate listele electorale permanente și două buletine de vot, anulate de către Biroul Electoral Județean, pentru a se regăsi pe liste și a vedea cum arată un buletin de vot. După ce va vedea la ce număr este pe listă, va intra, să zicem, în secția pentru europarlamentare, unde va primi de la biroul electoral al secției de votare un buletin, ștampilă și va merge în cabina de vot, unde își va exercita dreptul de vot, după care va împături buletinul și-l va introduce în urnă. Apoi va preda ștampila, își va lua actul de identitate și, în funcție de decizia sa, va merge la cealaltă secție, unde va vota pentru re-ferendumul național privind introducerea votului uninomi-nal pentru alegerea membrilor Parlamentului României, care, de regulă, se află într-o sală alăturată, și procedează la fel ca în primul caz. Men-ționez că nu avem nici un caz în care să existe secții de votare pentru cele două procese electorale în clădiri diferite”. Trebuie știut că dacă ale-gătorul constată că este omis de pe copia listei electorale per-manente de la secția unde ar trebui să fie arondat, conform domiciliului, va fi înscris în lista electorală suplimen-tară de către președintele bi-roului electoral al secției de votare, în baza documentului de identitate. Alegătorii resor-tisanți care își exercită dreptul de vot la alte secții de votare decât cea în care sunt arondați conform domiciliului se în-scriu în lista electorală supli-mentară, în baza documen-tului de identitate, dacă în ziua votării se află în altă localitate decât cea de domiciliu sau dacă își exercită atribuțiile la secția de votare respectivă. Alegătorii care sunt înscriși în lista electorală suplimentară își vor exercita dreptul de vot după completarea unei declarații pe propria răs-pundere, dată sub sancțiu-nea legii penale, conform căreia nu și-au exercitat dreptul de vot și nu și-l vor mai exercita la o altă sec-ție de votare în respectiva zi a alegerilor. Iată care sunt sancțiunile pentru încălcarea acestei prevederi: Art. 103 din Legea 373/2004 pentru alege-rea Camerei Deputaților și Senatului: „Fapta unei persoa-ne de a vota fără a avea drept de vot ori de a vota de două ori sau de mai multe ori în zi-ua alegerilor constituie infracțiune și se pedepsește cu închi-soare de la 6 luni la 5 ani. De asemenea, tentativa se pe-depsește”; Art. 54 din Legea 3/2003 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completă-rile ulterioare, cu privire la dispozițiile legale privind votul multiplu: „Promisiu-nea, oferirea sau darea de bani ori de alte foloase cu sco-pul de a determina alegătorul să voteze sau să nu voteze în cadrul referendumului se pe-depsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Pedeapsa prevăzută se aplică și persoanei care votează fără a avea drept de vot ori alegătorului care votează de mai multe ori în ziua referendumului. Ten-tativa se pedepsește”. Extrase din cele două acte normative au fost tipărite de către Institu-ția Prefectului și au fost difu-zate tuturor președinților sec-țiilor de votare, pentru a fi afi-șate la vedere în secțiile de vot. Persoanele care nu se pot de-plasa, care sunt bolnave vor vota numai pe bază de cerere scrisă adresată președintelui biroului secției de votare, care va dispune ca doi membri din biroul secției să se deplaseze la persoana respectivă cu o urnă specială pentru a vota. Pentru ca procesul electo-ral să se desfășoare în condiții bune, joi și vineri au fost in-struiți, separat, primarii și președinții secțiilor de vot pentru alegerile europarla-mentare, respectiv președinții secțiilor de vot pentru refe-rendumul național privind in-troducerea votului uninomi-nal, unde au primit toate pre-vederile legale privitoare la desfășurarea acestora, pre-cum și buletinele de vot, ștam-pilele și celelalte materiale necesare acestor procese elec-torale. Pentru astăzi, s-au or-ganizat 18 trasee în județ, pen-tru ca membrii grupului teh-nic de lucru, alcătuit din func-ționari publici din cadrul Pre-fecturii și Consiliului Jude-țean, să verifice modul în care sunt pregătite secțiile de votare și asigurate cu mate-rialele necesare, iar acolo un-de vor fi probleme de clarificat sau de pus la punct vor acționa împreună cu primarii pentru rezolvarea lor. Totodată, s-a stabilit ca, după terminarea procesului electoral, proce-sele-verbale privind rezultate-le celor două scrutine electo-rale să fie aduse la Birourile Electorale Județene de către președinții secțiilor de votare cu sprijinul primarilor, pe șase intervale orare, cu începe-re de la ora 23 a zilei de 25 no-iembrie până la ora 11 a zilei de 26 noiembrie a.c. „Am fă-cut această planificare pentru a evita aglomerarea foarte mare a Palatului administrativ și a spațiilor din jurul acestuia, pentru că dacă ar veni aproxi-mativ în același timp toate per-soanele care sunt prevăzute de lege, ar trebui să fie în jur de 3.500-4.000 de oameni”. Dom-nul subprefect Dumitru Pașniciuc ne-a prezentat și alte mă-suri luate, astfel încât numărătoarea voturilor la nivel de județ pentru euroalegeri și pentru referendum să fie gata pe 26 noiembrie a.c., până la ora 11.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: