Județul Suceava bate țara la pensionarii de invaliditate

Atât în 2005, cât și în 2006 și 2007, la Casa Județeană de Pensii Suceava au venit sesizări din Suceava, Dolhasca, zona Rădăuți etc., iar la redacția ziarului nostru, mai ales din comune din preajma Sucevei, prin care se reclama faptul că persoane din localitățile respective au pensie de invaliditate, dar nu sunt bolnave, lucrând bine mersi din zori și până-n noapte. „Se reclamau – ne spunea directorul executiv al CJP Suceava, dl Robert Marian – și lucruri și mai grave, cum că ar fi persoane plecate la muncă în străinătate ce primesc pensii de invaliditate și care nu s-ar prezenta la revizuirile medicale periodice. La toate aceste sesizări am solicitat răspuns de la dna dr. Marina Zvorișteanu, șefa Servi-ciului de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă. Analiza efectuată a arătat că o parte dintre persoanele reclamate nici măcar nu erau pensionate de invaliditate, altele aveau gradul III de invaliditate, cu drept de muncă.
 

De asemenea, s-a demonstrat clar că persoanele reclamate că ar lucra în străinătate au venit la fiecare revizuire medicală și au semnat pentru aceasta. Dacă între datele de revizuire unele dintre persoanele respective pleacă din țară, noi nu avem cum să urmărim acest lucru. Au fost și cazuri pentru care dna dr. Zvoriș-teanu a solicitat și punctul de vedere al Institutului Național de Expertiză Medicală (INEM). Cei vizați – vecinul sau consăteanul cutare al celui care sesiza – erau reclamați că au fost trecuți din gradul III la gradul II de invaliditate, întrebându-ne ce relații au respectivii de au reușit așa ceva. Reclamații am primit însă și de la persoane care au fost trecute din II la gradul III de invaliditate. În toate aceste cazuri, s-a trimis documentația la INEM, apoi au fost chemate și persoanele în cauză acolo și, de fiecare dată, a rămas încadrarea făcută de Serviciul județean de expertiză medicală. În acest context, menționez că am o colaborare foarte bună cu medicii din cadrul Serviciului de expertiză medicală și am mare încredere în profesionalismul lor”. Și în Raportul de audit intern al CJP pe anul trecut se arată că un număr de persoane, mai multe încadrate în gradul II, dar și în gradul I (care, pe lângă că și-au pierdut în totalitate capacitatea de muncă, au nevoie și de însoțitor) au fost depistate că desfășurau activitate! Dacă sunt cu adevărat bolnave, desfășurarea unei activități, mai ales care presupune efort fizic mai mare, le periclitează și mai mult sănătatea. Poate că unele persoane își spun că decât să moară de foame, pensia fiind prea mică, mai bine să moară de muncă! Însă riscă și altceva. Pentru că, plecând de la această constatare, s-au comparat bazele de date al Casei Județene de Pensii cu cele ale Direcției de Asistență Socială a județului și cu ale angajatorilor, iar pensionarilor de invaliditate care au fost găsiți că sunt și salariați li s-au imputat, pentru perioada respectivă, drepturile de pensie. Dar și legea-i perfectibilă, pentru că depinde ce lucrau persoanele respective și cât lucrau. De ce, spre exemplu, o persoană încadrată în gradul I de invaliditate, care se depla-sează cu căruciorul și are nevoie de însoțitor pentru a o în-griji, dar care are capul și mâinile bune, trebuie să fie obligată la inactivitate totală? De ce trebuie să vegeteze? Ca să se îmbolnăvească și mai tare? De ce n-ar fi lăsată să lucreze la un birou, la calculator, la contabilitate, la situații administrative etc., care ar face-o să se simtă utilă? Pe lângă asta, ar câștiga și câțiva lei în plus pe lângă pensia de inva-liditate, care, în imensa majo-ritate a cazurilor, este prea mică. Legea ar trebui să nuan-țeze și, poate, să prevadă că chiar și persoanele încadrate în gradul I de invaliditate care nu sunt afectate psihic și nici locomotor în totalitate ar pu-tea să lucreze, mai ales cele cu pensii de mizerie. Ar fi be-nefic și pentru ele, și pentru familiile lor. De altfel, după cum am aflat la Serviciul de expertiză medicală, sunt des-tui bolnavi, mai ales de cancer, care refuză pensionarea, spunând că munca îi face să treacă mai ușor peste suferințele pe care le îndură. În Raportul de audit intern se vorbește și despre o altă situație. Pensionarii de invalidi-tate încadrați în gradul I au dreptul la o indemnizație de însoțitor, la nivelul salariului minim brut pe țară, pe care o primesc pe cupon, împreună cu pensia. Dacă sunt și bene-ficiari de certificat de handicap grav, au dreptul la asistent social încadrat de primării. Însă nu și la indemnizație și la asistent! Dar au fost găsiți – la Dumbrăveni și Cornu Luncii, de exemplu – pensionari de invaliditate de gradul I care primeau indemnizația de însoțitor de la Casa de Pensii și care aveau și însoțitor angajat cu carte de muncă de primării. Ei au fost puși să opteze, fie pentru indemnizație și să renunțe la însoțitor, fie pentru însoțitor și să restituie indemnizația primită ilegal. Când a văzut că sunt și ast-fel de situații, conducerea Ca-sei Județene de Pensii a insti-tuit regula de a se solicita Di-recției de Asistență Socială a județului, în cazurile noi de persoane cu invaliditate de gradul I, compararea bazelor de date ale celor două institu-ții, ca să se afle dacă sunt pen-sionari care apar în baza de date de acolo că au însoțitor plătit. Dacă nu au însoțitor încadrat de primărie, se apro-bă plata indemnizației de însoțitor de către CJP. Desigur și medicilor din rețeaua sanitară care întoc-mesc documentația către Ser-viciul de expertiză medicală pentru persoanele care spun că nu mai pot face față cerin-țelor locului de muncă și soli-cită pensionarea pe caz de boală le revine o mare răspun-dere. La cabinetele de exper-tiză, medicii de expertiză me-dicală și recuperare a capaci-tății de muncă studiază toate actele, examinează bolnavul, cer date despre locul de muncă al acestuia și, în prima fază, dau sau nu avizul de întocmire a documentarului pentru pen-sie de boală. Dacă avizul este favorabil, medicul din rețeaua sanitară întocmește documen-tarul. În cazul în care bolnavul are o vechime prea mică și nu se încadrează la pensie de boală, nu se mai fac actele me-dicale. Oricum, cei care nu sunt bolnavi, dar o fac pe bol-navii pentru a se pensiona, nu au șanse de a trece de comisie, ne spunea dna doctor Lia I-van, coordonatoarea Cabine-tului Suceava 1 de expertiză medicală și recuperare a capa-cității de muncă. „Eu sunt li-niștită, pentru că în momentul în care pun parafa și semnez sunt convinsă că situația este și în realitate exact așa cum scrie în acte. Este adevărat că foarte multă lume încearcă să mă păcălească, folosind diverse trucuri Adică, văd că vin persoane în cârje sau care folosesc bastonul fără să fie necesar și fără să le fi indicat cineva, că tușesc exact când se apropie de ușa cabinetului, că mimează chiar atunci du-rerea de spate, unii mai au și câte o criză de isterie. Deci e-xistă acest «spectacol», dar a-ceste cazuri nu trec de noi. Poate la început am fost și eu păcălită, însă după ce am că-pătat experiență n-a mai fost posibil!”. Și o credem, deoa-rece cu privirea-i pătrunzătoa-re suntem siguri că doamna doctor vede, chiar înainte de studierea actelor medicale și examinarea persoanei, cam ce probleme de sănătate are fie-care! Să vedem, la final, cum stă județul Suceava în privința pensionarilor de invaliditate. Peste o cincime dintre pensio-narii de asigurări sociale de stat din județ sunt pensionari de invaliditate. Țăranii par a fi mai sănătoși, de vreme ce numai 2 la sută dintre pensio-narii agricultori primesc pen-sii de invaliditate. În totalul populației județului, pensio-narii de invaliditate reprezintă 4,68 la sută. E mult? E puțin? Nu putem face o apreciere co-rectă decât dacă raportăm ci-fra la cea a pensionarilor de invaliditate la nivel de țară. Care, la sfârșitul anului 2006, era de 814.694 persoane. Ceea ce înseamnă că, la nivelul întregii țări, pensionarii de invaliditate reprezintă circa 3,79 la sută în totalul popu-lației, cu aproape 1 la sută mai puțin decât în județul nostru. Rezultă că sucevenii se îmbol-năvesc mai repede? Ar fi inte-resant de aflat care sunt cau-zele acestui fenomen! Acum avem – de la Serviciul de ex-pertiză medicală și recuperare a capacității de muncă – situ-ația invalidității pe grupe nosologice la pensionarii de invaliditate rămași în evidență la sfârșitul anului 2006. Așa-dar, bolile aparatului circulator au determinat pensionarea a 20,12 la sută din totalul celor care primesc pensie de invaliditate, urmate de bolile sistemului nervos – 15,42 la sută, tulburări mentale și de comportament – 12,43 la sută, bolile sistemului osteo-articular – 9,11 la sută, bolile apa-ratului respirator – 7,09 la sută, bolile aparatului digestiv – 6,63 la sută, bolile apara-tului genito-urinar – 5,05 la sută, bolile endocrine – 5,05 la sută etc. Deși ni se pare anormal pentru secolul XXI, un număr mare de pensionari de invaliditate – 1.634 (4,99 la sută din total) – sunt bolnavi de TBC, considerată a fi boală a mizeriei, a sărăciei. Pe de altă parte, din cei pes-te 32 de mii de pensionari de invaliditate, 1.459 sunt înca-drați în gradul I și 22.550 în gradul II de invaliditate, în-semnând că respectivele per-soane și-au pierdut în totali-tate capacitatea de muncă. Oricum, la o populație de peste 705.000 locuitori, în județul Suceava funcționează numai șase cabinete de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, deși normativele prevăd existența unui cabinet (cu medic și asistent) la o sută de mii de locuitori. De altfel, încărcătura medie de pensionari de invaliditate pe un cabinet din județul Suceava este mult mai mare decât în municipiul București, de exemplu. De aceea, conducerea Casei Județene de Pensii a luat legătura cu conducerea INEM, urmând ca în cursul acestui an să se mai repartizeze un post de medic și unul de asistent, dar prin Casa Națională de Pensii. Dl director executiv Robert Marian speră că această promisiune va deveni realitate.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: