O realitate demonstrată de două studii recente, despre persoanele cu handicap mental:

Presa le stigmatizează, iar patronii le dau „șanse 0“

O mare parte din articolele apărute în presa centrală cu privire la persoanele cu handicap mental sunt “stigmatizatoare”, iar la această oră angajarea lor în muncă este “inacceptabilă”. Acestea sunt concluziile a două cercetări realizate de Agenția de Monitorizare a Presei în cadrul proiectului “Inclusiv EU”, un proiect prin care se propune sensibilizarea jurnaliștilor și a potențialilor angajatori din România cu privire la situația persoanelor cu probleme severe de sănătate mentală. Studiile au fost comandate de Asociația Română de Psihiatrie Comunitară și Centrul Național de Sănătate Mintală.
 

Cercetarea care a vizat “Imaginea persoanelor cu probleme de sănătate mintală în presa scrisă” s-a desfășurat în noiembrie 2006-ianuarie 2007, a vizat 10 cotidiene și suplimente ale acestora, fiind realizată cu ajutorul unor per-soane cu dizabilități psihiatrice, beneficiari ai Centrului de zi “Trepte din București. Au fost identificate 637 articole care avea ca subiect persoane cu probleme de sănătate mintală sau comportamente considerate specifice acestei cate-gorii. “Am constatat că aproape jumătate din articole aveau un conținut stigmatizator. Tulburarea psihică e asimilată fie cu infracționalitatea, fie cu agre-sivitatea sau cu scandalurile din comunitate. Doar o cin-cime din articole aduc infor-mații noi, fac o analiză a siste-mului sanitar, aduc elemente educative despre sănătatea mintală. De aceea, prin pro-iectul nostru, dorim să adu-cem lămuriri asupra mesaju-lui stigmatizator care apare în comunicatele publice și care riscă să afecteze pe termen lung viața și activitatea pro-fesională a acestor persoane”, a precizat Oana Zăbavă, re-prezentanta AMP, coordona-tor al proiectului menționat. Al doilea studiu a avut ca obiect de cercetare “Șansele de integrare în muncă a per-soanelor cu probleme de să-nătate mentală”. Grupurile țintă au fost jurnaliști din domeniul social și potențiali angajatori. Concluziile sunt că persoanele cu dizabilități mentale au “șanse 0” să fie integrate prin muncă în colec-tivele obișnuite, acesta fiind și titlul raportului cercetării. “Integrarea în muncă în colectivele obișnuite este în acest moment inacceptabilă”, spune Oana Zăbavă. Având în vedere toate con-statările studiilor respective, coordonatorii proiectului “In-clusiv EU” au organizat 8 în-tâlniri-dezbateri cu reprezen-tanți ai mass-media și ai me-diului de afaceri din câteva orașe din țară, la care au parti-cipat și profesioniști în do-meniu, două având loc la Câmpulung Moldovenesc și Suceava. “Rezultatul final al acestor întâlniri este consoli-darea legăturilor între repre-zentanții mass-media, profe-sioniști și beneficiarii servici-ilor de sănătate mentală și po-tențialii angajatori, în vederea creării unei rețele de oameni interesați în domeniu. Vede-rile acestora vor fi înglobate în raportul final al proiectului, care va consta într-un pachet de politici publice propus re-prezentanților autorităților centrale și locale”, a conchis Oana Zăbavă. 14.500 de persoane erau internate la începutul anului în spitalele și clinicile de psi-hiatrie din țară, numai 9,8% dintre acestea fiind angajate. Doar 6,2% dintre persoanele afectate de schizofrenie au venituri provenite din salarii. La întâlnirea de la Suceava, medicul Mugur Ciumăgeanu, directorul Centrul Național pentru Sănătate Mintală și membru în Asociația de Psi-hiatrie Comunitară din Ro-mânia, a atras atenția asupra atitudinii de reținere a socie-tății față de aceste persoane și a faptului că încă persistă în rândul acesteia anumite “mi-turi” legate de persoanele cu handicap mental, considerate “nebune” și “violente”: “În-cercăm să sensibilizăm oa-menii de afaceri și jurnaliștii că există formule viabile pen-tru aceste persoane. Există o atitudine de reținere din par-tea jurnaliștilor și a oamenilor de afaceri, în special legată de violența acestor persoane, de potențialul lor de imprevi-zibilitate. Neînțelegând ce se întâmplă cu aceste persoane, unii sunt tentați să-i dea de o parte. De multe ori și noi, profesioniștii, nu le dăm nicio șansă, iar atitudinea aceasta pesimistă aruncă o umbră și asupra familiilor acestor per-soane. Potențialul lor de vio-lență nu e neglijabil, dar riscul cel mai mare de violență îl pre-zintă persoanele care consu-mă alcool și droguri sau care au probleme de personalitate. Sunt persoane cu probleme de sănătate mentală la care riscul de violență și bizarerie este mai mare în primii doi ani de evoluție a bolii, dar ulterior ele ajung să nu mai prezinte un risc în comportament. Nu este întotdeauna cazul să privim acești bolnavi dintr-o perspec-tivă pesimistă. Cu cât aceștia ajung să ocupe un loc de muncă în piața liberă, cu atât recuperarea lor este mai solidă.”.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: