Consiliul Local Siret a luat foc !

> Acuzații dure din partea economistului Adrian Popoiu (PNL), director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret, la adresa viceprimarului Dragoș Ungureanu (PSD) și a „grupului de interese” local
În ședința Consiliului Local Siret (joi, 25 mai) nu a fost aprobat un proiect de hotărâre privind darea în administrare a două terenuri unor organizații neguvernamentale, pentru construcția a două căsuțe de tip-protejat necesare pacienților din Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret. Acest lucru a dus la o stare de tensiune ne-maiîntâlnită până acum între consilierii sireteni, care nu prea au fost obișnuiți să ia decizii care să genereze controverse. La prima vedere, problema părea simplu de rezolvat: economistul Adrian Popoiu, consilier local PNL și director al Spitalului de Psihiatrie Cronici, a propus două terenuri din strada Basarabiei nr. 11-13 și din strada Decebal (suprafață totală de aprox. 3500 mp), din zona industrială a orașului, pentru un proiect în parteneriat cu fun-dațiile umanitare din localitate, fondurile urmând să sosească din străinătate. Erau vizați pentru început 20-30 de pacienți, persoane cu handicap care să fie asistate medical în căsuțe de tip familial. Astfel considera economistul Adrian Popoiu că va face un prim-pas în transformarea spitalului siretean într-o instituție care să se încadreze în normele europene din domeniu.
 

De menționat este că actuala clădire și modul în care funcționează acum spitalul lasă mult de dorit la capitolul „europenism”, pericolul închiderii fiind iminent, iar 123 de oameni sunt foarte aproape de a-și pierde locurile de muncă. Este lesne de înțeles de ce în sala de ședințe a CL au venit să-l susțină pe directorul instituției o parte din angajați, conduși de liderul sindical Leonte Liliana, reprezentanți ai fundațiilor umanitare, chiar și șeful Direcției pentru Sănătate Publică Suceava, coordo-nator al Programului Național de Sănătate Mentală, medicul psihiatru Alexandru Paziuc. Avizul nefavorabil al comisiei de specialitate a CL părea să complice lucrurile, inginerul Liviu Țicaliuc (tot ales PNL) motivând că nu este împotriva construirii unor astfel de clădiri, dar că nu este de acord cu locul ales. Argumentele acestuia și ale unei părți dintre consilieri: zona industrială ar fi incompatibilă cu amplasarea acestor „spi-tale”, existând pericolul de accidentări în ceea ce privește persoanele cu handicap, apoi distrugerea unicului și micu-lui parc, care în perioada ploilor abundente este inundabil, spațiul mic etc. După votul aleșilor (…îna-inte spiritele se încinseseră binișor între consilieri, anga-jații spitalului și reprezen-tanții fundațiilor umanitare) a urmat însă „marea demas-care”, cu acuzații reciproce dintre cele mai grave. Simplu de înțeles (dar mai greu de analizat din punctul de vedere al cetățeanului obiș-nuit) „alianțele” nefirești din timpul deliberării – când a-ceasta ba era secretă, ba era liberă – că proiectul de ho-tărâre n-a trecut, neîntrunind 2/3 din voturi. Prezentăm „opțiunile” consilierilor sire-teni: Popoiu Adrian, director general al Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret (PNL), Chideșa Ioan, directorul Liceului „Lațcu Vodă” Siret (PNL), Cost Iosef, directorul Școlii Generale „Petru Mușat” (PNL), Strilciuc Cezara, administrator SC Agerex Siret (PNL), Moloce Ștefan, casier la Primăria Siret (PER), Lazurcă Vasile, casier SC CONSIR SA (PER), Crețu Florin, pro-fesor la Liceul „Lațcu Vodă” (PSD), Dobrincu Ionel, profe-sor la Școala Generală „Petru Mușat” (PSD), Maidaniuc Fe-licia, medic la Spitalul Orășe-nesc Siret (PSD) au fost pentru aprobarea spațiilor. S-au abți-nut: Cozariuc Dumitru, președinte COOP SIRMERCUR (PSD), Scorobohaci Marius, administrator la Spitalul Orășenesc Siret (PSD). Împotrivă au votat: Țicaliuc Liviu, administrator SC COREZ SRL (PNL), Mațner Marius, administrator SC SIBAC SRL (PSD), Mateiciuc Cornel, administrator SC CORDOM COM (PD). A lipsit doar un singur vot pentru! Acuzele au venit ime-diat, lucrurile complicându-se când Adrian Popoiu a susținut că membri ai CL au interese personale, încercând să obțină pentru ei sau pentru alții acele spații. A fost nominalizat viceprimarul Dragoș Ungurea-nu, ca „potențial domiciliat” pe strada Basarabiei, în vii-toarea sa locuință. La finalul ședinței au urmat dezmințirile vehemente ale viceprimarului Dragoș Ungureanu, care a cerut în „mod explicit” să fie consemnat în procesul-verbal al întâlnirii „că nu intențio-nează să achiziționeze terenul pentru a-și construi casă”. Referitor la intervențiile sale din timpul dezbaterilor, viceprimarul Dragoș Ungurea-nu ne-a declarat ulterior: „Pâ-nă în prezent au fost copii selectați de către fundațiile umanitare care au construit căsuțe în zonă. Acestea, și în continuare vor selecta copii cu grad redus de deficiență men-tală și se va ajunge în faza când vor rămâne în spital doar bol-navi psihici cronici, care ne-cesită îngrijire deosebită. De aceea, îl rog insistent pe dl director Paziuc să intervină la Ministerul Sănătății și să obțină fonduri pentru căsuțe, care să se construiască în mod concomitent cu cele propuse de fundațiile umanitare, în-trucât Primăria Siret dispune de suficient teren pe care să-l dea în administrare gratuită. Toți copiii, indiferent de gra-dul de dificultate psihică pe care îl au, să fie transferați în aceste locații conforme stan-dardelor UE și toți să bene-ficieze de același tratament, de aceeași masă și cazare. În caz contrar – desființarea unită-ților actuale și concedierea personalului”. Din „tabăra adversă”, eco-nomistul Adrian Popoiu este mult mai dur. Ieri, el ne-a în-mânat două coli, cu semnă-tura domniei sale, în care, după ce prezintă tabelul cu numele consilierilor locali și votul lor (abținerile sunt în opinia sa „contabilizate” ca voturi împotrivă), redă decla-rațiile care au fost făcute în timpul ședinței de către cei cu care a intrat în conflict. Pentru că, „citând” din ei, domnia sa se consideră obligat să-și prezinte propriile opinii, vă oferim fragmentul respectiv în formă originală: Material pentru presă Proiect de hotărâre privind darea în administrare gratuită a două terenuri unor organi-zații non-guvernamentale pentru construcția a doua căsuțe de tip protejat pacien-ților din Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret. Situația voturilor a fost ur-mătoarea: Pentru: 1. Popoiu Adrian, dir. Gen. Sp. de Psih. Cronici Siret PNL; 2. Chideșa Ioan, dir. Liceul Lațcu Vodă Siret PNL; 3. Cost Iosef, dir. Școala Gen. Petru Mușat PNL; 4. Strilciuc Cezara, administrator S.C. Agerex Siret P.N.L.; 5. Moloce Ștefan, maistru Primăria or. Siret P.E.R.; 6. Lazurcă Vasile, casier S.C. Consir S.A. Siret P.E.R.; 7. Crețu Florin, prof. Liceul Lațcu Vodă Siret P.S.D.; 8. Dobrincu Ionel, prof. Școala Gen. Petru Mușat P.S.D.; 9. Maidaniuc Felicia, medic Spit. Orășenesc Siret P.S.D. Abțineri contabilizate împotrivă: 1.Cozariuc Dumi-tru, preș. Coop Moldova Siret P.S.D.; 2.Scorobohaci Ma-rius, adm. Spit. Or. Siret P.S.D.; 3. Nimigean Anton, pensio-nar P.S.D. Împotrivă: 1. Țicaliuc Liviu, adm. S.C. Corez S.R.L. Siret P.N.L.; 2. Mațner Marius, adm. S.C. Sibac S.R.L. Siret P.S.D.; 3. Mateiciuc Cornel, adm. S.C. Cordom Com Siret P.D. Proiectul de hotărâre a fost respins deoarece era nevoie de 2/3 din numărul de consilieri prezenți în sală. A lipsit doar un singur vot. Declarații făcute: Domnul consilier local Li-viu Țicaliuc (la o întâlnire pri-vată a participat domnii Popoiu Adrian, dir. Spit. de Psihiatrie Siret, Tablan Vasile, primarul orașului Siret, Iftimie Gheor-ghe, comandant la Garnizoana PCTF Siret): „Nu am nevoie de ne-buni lângă MINE. Sunt prea puțini oameni normali pe acea stradă și, dacă mai vin și nebunii ăștia, înnebu-nim cu toții ! În ședința de consiliu: Dl. Cornel Mateciuc (i se mai spune și « mânuța de ar-gint », deoarece are laba mâi-nii drepte lipsă, deci are o di-zabilitate): „Peste 25 de ani când tot orașul va fi plin de aceste persoane, ce vor spune copiii noștri despre acest lucru? Ei ne vor acuza ca am acceptat aceste lu-cruri, și părerea mea este că trebuie să-i mutăm în a-fara orașului. Le va fi ruși-ne copiilor noștri să tră-iască împreună cu aceș-tia”. Dl. viceprimar, «celebrul» Dragoș Ungureanu (are multe apariții negative în ziarele locale și este posibil aspirant la funcția de director general al Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret): „Toate fundațiile au luat copiii cei mai buni, iar în spital am auzit că au rămas legumele și nebunii, pe care nu-i vrea nimeni. Eu nici nu intru în acest spital « DOAMNE FEREȘTE » să nu văd aceste legume!” În urma celor expuse mai sus, Spitalul din Siret este posibil să ajungă al doilea Burdujeni, adică va fi închis. De asemenea, se încalcă reco-mandările făcute de experții europeni, și anume: vechea clădire este total nepotrivită pentru un spital de psihiatrie și trebuie închisă cât de curând posibil. Ne întrebăm: dacă Consiliul Local nu sprijină imediat cu terenuri din domeniul public sau privat al orașului, atunci cum sprijinim reforma în domeniul sănătății mintale și îmbunătățirea condițiilor de viață ale acestor defavorizați ai sorții, posibilitatea închide-rii spitalului devenind iminentă. Interesant este de mențio-nat faptul că pe un alt punct al ordinii de zi, CL trebuia să voteze vânzarea către persoane fizice a unor terenuri, printre care, « surpriză», apare te-renul « revendicat » de spital, loc unde urma ca în cel mai scurt timp să înceapă construcția și de o persoană fizică, care, sub acoperirea unui func-ționar al Primăriei (viceprimarul), dorea cu « ardoare » să cumpere acel teren. Și aici apare acest element surpriză: de ce domnul viceprimar, lider al organizației P.S.D. Siret, era împotriva acestui proiect de hotărâre și a influențat o parte din acoliții lui. Totuși, de rușine, domnul primar a amânat pe luna viitoare luarea deciziei. Grupul de interese financiare a funcționat perfect, consilierii care au votat împotrivă și s-au abținut, indiferent de culoarea politică, sunt legați prin afaceri și nu vor vota niciodată altfel decât în bloc. Pacienții spitalului pot să mai aștepte un trai mai bun!!!!!!!!!! (Director general, POPOIU ADRIAN) Așadar, ședință – dacă nu cu interese – măcar cu năbădăi. Să vedem ce va urma.

Print Friendly, PDF & Email
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: