Pentru francezii din Mayenne

„Suntem interesanți, ca zonă și ca oameni“

Interviu cu dl GAVRIL MÎRZA, președintele Consiliului Județean Suceava
– În anul 2000, se semna parteneriatul dintre județul Suceava și Departamentul Mayenne din Franța… – Vreau mai întâi să vă relatez o mică poveste. Regiunea Schwaben, prin președintele său, Georg Simnacher, a creat, prin 1987-1988, un institut la Augsburg, numit „Bucovina”, cu scopul de a se cerceta arhivele fostului ținut Bucovina și istoria șvabilor care au trăit pe aceste meleaguri, despre care, după război, se știe câte au avut de tras. După ’90, acest om, preocupat de istoria șvabilor de la noi, care s-au localizat în mare număr în Regiunea Schwaben, a încercat să realizeze parteneriate cu autoritățile acestei zone a Bucovinei. Când spun autorități, am în vedere și partea cu capitala la Cernăuți, și județul Suceava. Acest fapt s-a realizat cu deplină voință din partea Consiliului Județean Suceava, la 2 mai 1997 semnându-se protocolul de parteneriat, în Sala de Aur a Primăriei din Augsburg, împreună cu Regiunea Schwaben și Regiunea Cernăuți. La rândul său, acest ținut Schwaben avea un parteneriat cu Mayenne, încă din anul 1975. Și, în timp, la diverse manifestări și întâlniri, la Augsburg, s-a pus problema extinderii parteneriatului Mayenne-Schwaben și cu județul Suceava. De ce nu și cu Regiunea Cernăuți, să nu mă întrebați pe mine. Urmare a acestei înțelegeri, în anii 2000, la Augsburg, a fost semnat acest parteneriat trilateral, să-l numim, între Suceava, Schwaben și Mayenne, parteneriat care a început să dea roade și care, pentru a fi dezvoltate relațiile și acțiunile dintre cele două județe, a făcut necesară prezența noastră, în perioada 17-19 mai, la Laval, capitala Departamentului Mayenne.
 

Gavril Mîrza

– N-ați participat la semnarea parteneriatului, în anul 2000, la Augsburg, pentru că erați în campanie electorală. Din 2000 și până la participarea recentă din Mayenne, ce s-a întâmplat între cei trei parteneri? – Din 2000, după semnarea parteneriatului de către o persoană împuternicită de Consiliul Județean Suceava, e vorba de secretarul general al județului de la acea vreme, Costache Achiței, întrucât ceilalți eram în plină campanie, s-au desfășurat o serie de activități comune. Aș începe cu acel turneu de fotbal, intitulat „Patru regiuni pentru Europa”. Acest turneu a făcut ca, în fiecare an, echipe de copii cu vârsta între 14-16 ani să se în-treacă în competiții de fotbal, să se cunoască, să lege prietenii și să corespondeze, să se ajute, dacă este posibil, în viață. Și spun „să se ajute”, deoarece, cu ocazia acestei deplasări din 17-19 mai a.c., unul dintre copiii care a participat la turneul de fotbal, la Câmpulung Moldovenesc, dorește să ajute cu o serie de utilaje agricole un alt tânăr, viitor fermier, din județul Su-ceava. Deci, iată că o banală întâlnire la un turneu de fotbal pentru copii poate duce la întemeierea unor prietenii și acorda-rea de ajutor, în final. Asta ar fi una din acțiuni. Vreau să vă mai spun că, la o serie de manifestări de amploare, pe care le-am avut în Suceava, au fost prezenți, pe lângă ceilalți parteneri ai noștri din Europa, și cei din Mayenne. Aș da exemplul ma-nifestărilor prilejuite de comemorarea a 500 de ani de la trecerea la cele veșnice a marelui voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Pe de altă parte, vreau să menționez că, anul trecut, am scris, împreună cu parteneri din Mayenne, din Schwaben și din Regiunea Kildare din Irlanda, un proiect comun, pe care l-am depus și pentru care cerem o finanțare de 500.000 euro din partea Uniunii Europene, prin Programul Leonardo da Vinci. Acest proiect are ca obiectiv realizarea unui sistem turistic care să poată fi aplicat la nivelul tuturor celor patru regiuni, așa încât turiștii, indiferent de naționalitate, să poată afla în primul rând elemente de limbaj, în română, franceză, engleză și germană, elemente de civilizație, atracții turistice, să poată comunica ușor cu interlocutorii lor și astfel să poată beneficia de întreg potențialul turistic al celor patru regiuni. Desigur au fost și alte acțiuni și alte întâlniri, care ne-au dat ocazia să ne creionăm gândurile, acțiunile de viitor dintre cele trei regiuni care am semnat parteneriatul de colaborare. – Este interesant faptul că francezii v-au dorit, au dorit să fiți prezent la ei acasă. Ați fost invitat de Jean Arthuis, președintele lor, un personaj politic cunoscut în Franța, iar efectul prezenței la Mayenne a fost unul, se pare, apreciat, așadar, de către gazdele dv. – Da, în mod sigur, a fost așteptată delegația din județul Suceava. Ei au fost de 4-5 ori în județul Suceava, sau în trecere spre Ucraina sau împreună cu cei de la Augsburg, la diverse activități și manifestări. Iar noi, deși din 2000 am semnat acest parteneriat, nu făcuserăm nici o vizită și nu stabiliserăm lucruri concrete, care să fie derulate în perioada următoare între cele două regiuni partenere. Or, se ridicau semne de întrebare, de-acum: refuzăm noi să mergem și-i rea-voință sau chiar nu ne-a permis timpul? Am dat explicațiile cuvenite, că de fiecare dată a fost programul foarte încărcat, dar că acum s-a creat posibilitatea să fim prezenți, să discut cu președintele departamentului, Jean Arthuis (cei doi își strâng mâna, vezi imaginea din pag. 1, n. red.), o personalitate marcantă a vieții politice franceze, o personalitate care a îndeplinit diverse mari responsabilități la nivelul Franței, între care cea de ministru al finan-țelor, într-o perioadă când, împreună cu ceilalți miniștri de finanțe, au introdus moneda unică europeană… – E vorba chiar de Theo Weigel, care este bavarez, fiind la vremea aceea ministrul de finanțe al Germaniei… – Este adevărat, împreună cu alții, pe care nu-i nominalizăm acum. Deci, această întâlnire cu Arthuis, care și în prezent, pe lângă că este președintele departamentului, este și senator, este președintele Comisiei de buget-finanțe a Senatului francez. Este un om care, de-a lungul ultimilor treizeci de ani, a avut mari responsabilități la nivelul Franței. Această personalitate, care s-a interesat îndeaproape de ceea ce ne preocupă, de ceea ce facem, de ceea ce dorim să realizăm, ne-a promis că, în luna iulie, va fi la Suceava, în fruntea unei delegații, atât cu oameni politici, cât și cu oameni din domeniul economic, care să vină în contact cu oameni din economia județului Suceava și să poată pună baza unei eventuale colaborări economice. – Multă lume s-a convins, mai ales cei care l-au cunoscut mai îndeaproape, fiind în preajma lui, că Simnacher este un personaj carismatic. Aveți aceeași opinie și despre Jean Arthuis? – Pe lângă această trăsătură, carisma, am remarcat la acest om foarte multă modestie și un comportament atât de normal pentru un om cu asemenea demnități, încât te face să te apropii și să ai încrederea că ceea ce spune, și face. Aș face o remarcă. Cu ocazia acestei discuții, sigur, în afară de preocupările noastre în județ, m-a întrebat ce se întâmplă la nivelul țării și, în repetate rânduri, a făcut afirmația că nu trebuie să ne facem mari griji, că vom fi primiți în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Repet, a spus să nu ne facem griji, dar că trebuie să ne rezolvăm problemele pe care le avem în țară. Un om de asemenea nivel, un om informat, sunt convins că deține informații reale din surse sigure! – A fost un program strâns, foarte strâns. Vorbiți-ne puțin despre ceea ce au încercat ei să ne ofere și ce idei au încercat să transmită prin această ofertă. – Programul a fost, într-adevăr, strâns și, aș face mențiunea, acceptat de noi. Pentru că nu ne-am fi permis să mergem în excursie. Am dorit ca, pe parcursul celor două zile, să vizităm și să vedem cât mai multe lucruri și să tragem și concluzii, dar și să ne concretizăm ideile viitoarei colaborări. Da, am văzut un centru de protecție socială pentru tineri și a fost stabilită cu conducerea acestei unități ideea unui parteneriat cu o unitate similară din județul Suceava, lucru pe care îl vom face, comunicându-le în câteva zile care va fi unitatea din județul nostru ce va intra în parteneriat. – Ați spus bine similar, pentru că, de fapt, ceva asemănător, în România, nu există și este o fantastică probă de onestitate a societății civile din Franța față de tinerii cu probleme. – Am realizat un lucru foarte important, din acest contact, și anume cum societatea civilă se implică în rezolvarea problemelor sociale. Dar cred că aceste lucruri merită relatate mai pe larg, cu o altă ocazie. Apoi, am avut discuții despre un viitor parteneriat între câteva localități rurale din județ și localități din Departamentul Mayenne, mai ales că existau manifestări concrete și denumiri de localități, pe care, în perioada ce urmează, o se le aranjăm, o să le punem spre rezolvare. Interesantă și cu concluzii directe a fost întâlnirea cu oamenii din economie, la Camera de Comerț și Industrie. Urmare a discu-țiilor de aici, continuate apoi cu președintele, în luna iulie va sosi la Suceava o delegație formată din oameni cu responsabilități politice, în frunte cu președintele Arthuis, dar și oameni care lucrează direct în economia zonei, interesați în a realiza viitoare colaborări cu parteneri din județul Suceava. Avem în vedere aici prelucrarea lemnului, prelucrarea produselor agricole. Nu mai puțin interesantă a fost vizita în exploatații agricole, atât în domeniul vegetal, cât și al creșterii animalelor pentru lapte și carne. Sigur, cu o tehnologie modernă, cu folosi-rea unor metode științifice în reproducția animalelor, lucru foarte interesant. Și pe această linie se pot dezvolta o serie de colaborări. Apoi, la fel de importantă și de interesantă a fost prezentarea unei societăți care se ocupă cu aprovizionarea cu utilaje necesare agriculturii și cu service-ul, 24 din 24 de ore, în permanență, în zona regiunii Mayenne, indiferent că-i sâmbătă, duminică sau altă sărbătoare. Deci, este vorba de o serie de chestiuni perfectate și puse la punct pe parcursul multor ani și care răspund unor necesități ale activităților zilnice. – Ați creionat deja planul acțiunilor viitoare, pe care l-ați gândit împreună cu cei de la Mayenne. Vreau să amintesc că tot în acel centru se aduc utilajele pe care tinerii le adună pentru eventuale colaborări cu tinerii noștri. – …Da, am rămas plăcut surprins de faptul că o parte dintre tinerii care au participat la turneul de fotbal organizat în 2003, la Suceava, și care studiază la școli superioare de agricultură din zonă, se preocupă, adună utilaje care nu le mai sunt folositoare fermierilor din zonă, pentru a fi aduse și predate gratuit la alți tineri, viitori fermieri, din județul Suceava. – Utilaje care sunt bune! – Absolut! Am văzut o parte dintre ele, sunt în perfectă stare de funcționare, numai că fermierii de-acolo și-au permis să ia altele, mai moderne, cu alte instalații, cu foto-celulă, cu progra-marea automată ș.a.m.d. Deci nu au renunțat la ele pentru că n-ar fi în stare de funcționare, ci pentru că, tehnologic, au altele mult superioare. – Ce credeți despre modul lor de colectare și reciclare a deșeurilor? – O experiență deosebit de valoroasă ne-a fost prezentată în domeniul protecției mediului. Ne-a fost prezentată o societate care se ocupă de depozitarea deșeurilor din tot departamentul și nu numai. Modul de organizare, tratare, prelucrare a deșeu-rilor cu o anumită radioactivitate sau care conțin alte substanțe toxice, sortarea și valorificarea deșeurilor, cu costuri relativ scăzute, este o experiență foarte interesantă. Trebuie precizat faptul că acest tip de instalații a fost primul din lume certificat, în 1996, cu sistemul de management al calității pentru mediu, ISSO 14001. Se știe foarte bine de către fiecare român că noi avem probleme de mediu foarte, foarte mari, că și județul Suceava trebuie să închidă, în perioada ce urmează, actualele rampe de depozitare a gunoaielor și să construiască două depozite pentru deșeuri. Care va fi tehnologia, se va stabili, dar vor fi fonduri pentru asemenea acțiuni de mediu și specialiștii noștri vor împărtăși o bună experiență în acest domeniu. Am și discutat de altfel cu președintele Arthuis ca, din delegația ce va veni în iulie la Suceava, să facă parte și specialiști din acest domeniu și, sigur, cu acea ocazie, o să vină în contact cu specialiștii noștri, pentru a-și împărtăși din experiență și pentru a stabili viitoare colaborări. Recapitulând traseul vizitei, menționez că ne-au dus la Centrul Copainville, pentru că, proba-bil, emitea un mesaj vizavi de modul în care ne comportăm noi față de oamenii cu dizabilități din țară, ne-au dus la Centrul de depozitare a deșeurilor, acolo unde se face superperformanță, să vedem ce însemnă viitorul în materie de preluare, depozitare și prelucrare a deșeurilor, chiar dacă acest viitor pentru noi este oarecum îndepărtat, ne-au dus în agricultură, pentru că știu foarte bine că sunt performeri în materie de creștere a ani-malelor și de cultivare a pământului. Acolo am avut surpriza des-coperirii faptului că lotul mic nu mai există în Franța, unde te-renurile sunt comasate în suprafețele agricole mari sau foarte mari. – Să ne întoarcem la nivelul politic al întâlnirii. Credeți că această dezvoltare în plan european a parteneriatelor Consiliului Județean Suceava va aduce foloase județului, că acest parteneriat, care înseamnă în primul rând schim-buri de oameni, va emite, va transmite către oamenii noștri informații interesante, care să le fie utile în ceea ce fac? – În mod sigur, da. Și am să concretizez prin câteva exemple. În general, lumea din vest are o reținere și o oarecare teamă față de țările estice, între care și România. Or, asemenea contacte, mai întâi între oamenii politici, care merg și povestesc că lucrurile nu stau cum își imaginează unii, apoi faptul că oameni politici vin în contact cu oameni din domeniul economic, cu care să trateze și să stabilească dacă colaborează sau nu, dar vor colabora în mod sigur, fac să dispară această teamă, această falsă imagine despre lumea românească, pentru că despre ea vorbim acum. Iar în ceea ce ne privește zona, noi trebuie să ne preocupăm de imaginea Bucovinei, de imaginea județului Suceava și de punerea în valoare a potențialului unic de care dispunem, cel turistic, cu mănăstirile binecuvântate de Dumnezeu în această zonă. Deci, dacă nu ne prezentăm mai întâi produsul, nu-l vom vinde niciodată sau îl vom vinde sub valoarea pe care o merită. – S-a întâmplat ca delegația să fie prezentă în vestul Franței, la 2.700 km de România, exact în perioada în care Comisia Europeană stabilea repere importante pentru viitorul nostru în Uniunea Europeană. Am primit cu un gust amar vestea. Care a fost reacția francezilor? – În ziua de 16 mai, când s-a prezentat Raportul Comisiei Europene, întâmplarea a făcut să fim pe drum. Nu dețineam toate informațiile. După ce-am putut afla de la diverși colegi, telefonic, într-adevăr, eram descumpăniți, trăiam un sentiment de amărăciune că s-au stabilit o serie de condiții, că este incertă data aderării. Acest lucru a fost discutat și la întâlnirea cu președintele departamentului și cu ceilalți politicieni din zonă. Cei din urmă nu și-au permis decât să ne dea asigurări că poporul francez ne susține. Sigur, mai întâi trebuie să ne susținem singuri cauza și să ne rezolvăm problemele. La întâlnirea cu Arthuis, care, așa cum spuneam, este și președintele Comisiei de buget-finanțe a senatului francez, una dintre cele mai mari țări din Europa, având în vedere demnitățile lui și rolul lui în viața politică europeană, acesta ne-a dat asigurările cele mai sincere că nu vor fi probleme cu integrarea României la 1 ianuarie 2007. Problema României, m-a asigurat, va fi rezolvată la 1 ianuarie 2007, dar să ne facem conștiincioși temele, pentru că sunt problemele noastre, nu ale altora. – O ultimă întrebare. A fost vizibilă simpatia fran-cezilor pentru echipa suceveană prezentă la Mayenne. Credeți că a fost sinceră sau de fațadă, pentru că, totdeauna, francezii știu să-și joace „rolul”? – Este greu de apreciat exact cum stau lucrurile. Însă, ceea ce pot să spun este faptul că, la cele 3-4-5 întâlniri pe care le-am avut până la această dată, i-am văzut foarte prudenți și foarte iscoditori. Și aceste lucruri cred că i-au făcut să-și formeze o imagine cât de cât reală despre noi. Iar faptul că suntem garantați în acest parteneriat și de nemți, care de fiecare dată ne prezintă așa cum suntem și ne laudă cinstit, mă face să cred că am pre-zentat garanție și încredere. Vreau să vă spun că însăși această mare personalitate, care este Jean Arthuis, președintele Depar-tamentului Mayenne, și-a lăsat la o parte toate celelalte activități pe care le avea și a venit să discute cu echipa noastră. Aceasta demonstrează că am prezentat interes, că suntem interesanți, ca zonă și ca oameni, în viitoare colaborări. Vă mulțumesc!

Print Friendly, PDF & Email
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: