Împădurirea terenurilor agricole

Protecție a mediului, dar și o afacere profitabilă

Prin Programul SAPARD se acordă până la 250.000 de euro pentru proiecte de împădurire a terenurilor agricole, fondurile totale disponibile fiind de 18 milioane de euro. Suma totală va asigura împădurirea a aproximativ 40.000 de hectare. Programul SAPARD va acorda, în cel mai scurt timp, finanțare pentru noi domenii de investiții, dintre care cea mai așteptată este Silvicultura (Măsura 3.5). Astfel, pentru activități legate de dezvoltarea de proiecte de management durabil al pădurilor vor fi disponibile aproximativ 180 de milioane de euro, sprijin financiar nerambursabil. O primă submăsură importantă o constituie cea de împăduriri care va reprezenta o oportunitate de creștere a fondului forestier național, fiind și un instrument deosebit de contracarare a exploatării forestiere haotice din ultimii ani.
 

Suprafața fondului forestier național este de 6,4 milioane de hectare din care 4,2 milioane de hectare se găsesc în fondul forestier proprietate privată a statului, iar 2,2 mili-oane de hectare aparțin altor deținători (unități administrativ-teritoriale publice locale, unități de cult, persoane juridice, persoane fizice). Potrivit datelor oferite de Ministerul Agricul-turii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale se esti-mează că, în urma aplicării Legii 247/2005, suprafața fondului forestier proprietate publică a statului se va reduce cu aproximativ 2 mili-oane de hectare. Trebuie să precizăm că supra-fața fondului forestier național reprezintă 27% din suprafața țării noastre, dar media euro-peană este de 32%. Submăsura de împăduriri prezintă o serie de particularități foarte interesante. Astfel, beneficiarii fondurilor nerambursabile SAPARD pot fi în acest caz chiar și persoane fizice, deținătoare de terenuri agricole, precum și unități școlare, unități de cult și consilii locale, pe lângă beneficiarii obișnuiți în cadrul Măsurilor Programului SAPARD (persoane juridice private, asociații și grupuri de produ-cători). Pentru împăduriri sunt eligibile urmă-toarele tipuri de cheltuieli: achiziții de puieți, executarea drumurilor tehnologice de acces la șantierele de împădurire, transportul materia-lelor, puieților și forței de munca pe șantier, pregătirea terenului și a solului în vederea îm-păduririi de către terțe părți specializate. Be-neficiarii privați sunt sprijiniți și pentru execu-tarea lucrărilor de întreținere (revizuiri, mobi-lizări manuale și mecanizate, eliminarea altor specii ierboase și lemnoase) și completare a plantațiilor, până la realizarea stării de masiv, dar maximum 5 ani. Costurile pentru aceste lucrări se rambursează în procent de 50% și depind de condițiile locale ale zonei împădurite și de speciile utilizate pentru împădurire. Cu toate acestea, cheltuielile nu trebuie să depă-șească 200 euro/ha pentru anii 2 și 3 după plantare, respectiv 150 euro/ha pentru anii 4 și 5. De asemenea, se poate finanța executarea plantației (pichetare, transport puieți, execu-tare gropi, plantare puieți), executarea gardului de împrejmuire a plantației și a unui gard viu (dublura) – al cărui cost nu trebuie să depă-șească 20% din valoarea totală a investiției. Valoarea totală eligibilă a proiectelor de împădurire se încadrează între 10.000 de euro și 500.000 de euro. Importanța acțiunilor de împădurire este evidentă în ceea ce privește protecția pe termen lung a naturii, dar nu se poate neglija și aspectul de investiție profitabilă. Deși investiție pe ter-men lung, împădurirea unui teren agricol nefolosit sau degradat poate deveni o afacere prin exploatarea judicioasă a fondului forestier astfel constituit. De exemplu, împădurirea cu nuci poate oferi un profit considerabil prin vânzarea acestui lemn foarte apreciat în industria de mobilă. Mai mult, odată cu integrarea României vor fi disponibile fonduri substan-țiale pe această componentă de conservare a mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate sau nefolosite.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: