Repartitoarele: entuziasm și adversitate

> Cu robinetul cât mai strâns, factura la energie termică poate fi și de patru ori mai mică > Economia făcută se răsfrânge asupra Termica, cererea de consum având tendințe de scădere După o lună și jumătate de sezon rece, proprietarii de apartamente care și-au montat robinete termostat și repartitoare electronice de costuri pot să-și facă un bilanț. Pentru unii, acesta este favorabil, economiile fiind de-a dreptul spectaculoase. Alți beneficiari nu au fost tocmai mulțumiți, însă vina nu este a instalației de măsurare, ci a firmelor prestatoare ori ține de necazurile inerente oricărui început de drum.
 

Economii spectaculoase, dar și cu riscul de a tremura puțin Sucevenii se lasă în masă antrenați în vârtejul montării de robinete termostat și repartitoare electronice de costuri. De altfel, consumatorii din municipiul reședință de județ sunt recunoscuți pentru apetența de care dau dovadă în domeniu, fiind primii din țară la contorizarea consumului individual de apă rece și apă caldă. Deși nu există o centralizare a numărului noilor instalații de defalcare a consumului de energie termică, se apreciază că acestea sunt deja prezente în circa 50 sută din apar-tamente. Consumatorii au putut să-și evalueze renta-bilitatea investiției abia zilele acestea, după o lună și ju-mătate de utilizare a robi-netelor termostat și a repar-titoarelor de furnizare a a-gentului termic pentru în-călzire. Majoritatea au motive de satisfacție, întrucât eco-nomiile realizate au fost consistente. În unele cazuri, diferențele de plată între consumatori sunt de-a dreptul spectaculoase. Astfel, într-o aceeași scară de bloc, pentru ultimele două săptămâni ale lui octombrie, un apartament contorizat a consumat energie termică de circa 100.000 lei vechi, în timp ce unul nedotat cu repartitoare a achitat în jur de 500.000 lei vechi. Pentru o lună plină, respectiv no-iembrie, decalajul dintre cele două tipuri de locuințe este de la aproximativ 250.000 lei vechi la aproape 1,1 milioane lei vechi. Condiția pentru reducerea costurilor este limitarea drastică a perioadei zilnice de încălzire, succesul fiind garantat odată cu în-chiderea robinetelor. Drept dovadă, în noiembrie, la un apartament vecin cu cele două de mai sus, ai cărui proprietari nu au fost zgârciți, deși au repartitoare, nota de plată este de aproape 1,6 milioane lei vechi, adică mai mare decât în cazul în care nu ar fi apelat la asemenea aparate. Concluzia este că, printr-o drastică drămuire a consumului, banii cheltuiți la instalare pot fi amortizați, fără prea mare efort, într-o perioadă de timp acceptabilă. Față de un an în urmă, factura pe octombrie la Asociația 23+27 din Obcini a scăzut cu 150 milioane lei Și pentru că există o lege a compensației, atunci când cineva câștigă, altcineva trebuie să piardă. Marele afectat pare să fie, deocamdată, producătorul, furnizorul și distribuitorul de energie termică, Termica. Potrivit unor surse care au dorit să rămână anonime, prin evidențierea strictă a consumurilor la nivel de apartament, societatea de termoficare nu mai are unde să-și „plaseze” pierderile de pe rețele. „Acum, când jumătate din asociații s-au dotat cu repartitoare, cei de la Termica sunt nemulțumiți, pentru că nu au unde ascunde pierderile. Nu este un secret pentru nimeni, instalațiile sunt vechi, iar pierderile mari. Deja acestea nu mai pot fi puse în cârca beneficiarilor, aceștia plătind doar ce arată gigacalorimetrul de la subsol și repartitorul”, a precizat interlocutorul nostru. Natural, contravaloarea acestor pierderi se va duce către paușaliști, adică la cei care nu au reușit să se doteze nici măcar cu gigacalorimetre la scară de bloc. Întrucât numărul acestora din urmă s-a micșorat continuu, cota pusă pe seama lor este sufocantă. Ca exemplu, doar pentru două săptămâni din octombrie, unui paușalist i-a revenit o factură de căldură ce a atins chiar și nivelul de 1,5 milioane lei vechi. În al doilea rând, Termica are de suferit și de pe urma scăderii consumului, urmare directă a tendinței proprietarilor de fi mai grijulii cu propriile buzunare. Așa se face că, atunci când temperaturile exterioare sunt ridicate, necontorizații nu pot face altceva decât să lase geamurile deschise, în timp ce deținătorii de repartitoare vor închide robinetele termostat. Un caz de scădere a consumului este cel al Grupării de Asociații 23+27 din cartierul Obcini. Pre-ședintele Neculai Mătăsaru spune că factura la agent ter-mic pe 15 zile din octombrie 2005 este cu aproape 150 milioane lei mai mică decât cea din intervalul similar din 2004. Dacă, pe ultimele două săptămâni din octombrie 2004, factura la energie ter-mică a fost de 775,3 milioane lei vechi, în aceeași perioadă din anul în curs aceasta a însumat doar 624 milioane lei vechi. Trebuie spus că, totuși, Termica poate înregistra pier-deri și din cauza conductelor de tranzit și de legătură din apartamentele cu repartitoare, căldura radiată de acestea nefiind măsurată și contabilizată. Șeful municipalității spune că pierderile nu trebuie plasate nimănui Primarul Ion Lungu este optimist, declarând că, după finalizarea contorizării energiei termice la nivel de scară, demarată deja de Termica, repartitoarele vor avea un efect pozitiv, atât asupra consumatorului final, cât și în reglarea balanței energetice cu societatea de termoficare. Domnia sa susține că pierderile de pe rețele nu sunt pu-se pe seama nimănui. „Pierderile nu trebuie plasate la nimeni. Până la limita blocului acestea sunt ale Termica, iar cele din interiorul imobilului revin proprietarilor”, a precizat edilul-șef. Dl Lungu susține că, pe măsură ce se vor face lucrările din Proiectul „Suceava-Utilități și mediu la standarde europene”, pierderile tehnice din transportul și distribuția de agent termic vor fi drastic reduse, iar inconvenientele de până acum vor fi eliminate. Inclusiv, scăderea încasărilor la Termica, pe motiv de economie realizată cu repartitoare. „Sunt convins că, pe măsură ce acest deziderat va fi realizat, neconsumurile vor fi compensate prin dimi-nuarea pierderilor”, a încheiat șeful municipalității. În strategia de asigurare a energiei termice, reglarea și adaptarea consumului în funcție de nevoi figurează la proiectele din intervalul 2007-2017 Pe de altă parte, în strategia de asigurare a energie termice în municipiul Suceava, la capitolul „Măsuri prioritare de economisire a energiei la consumatori, în sistemul de termoficare”, repartitoarele de costuri și robinetele cu reglaj termostatic figurează la loc de cinste. În studiu se arată că în toate țările din Europa Centrală și de Est, în care au fost montate asemenea instalații, efectul a fost o reducere a consumului de energie termică de 15 până la 25 de procente. Termica susține că rezultatele preconizate ale implementării acestui concept pot fi vizibile în economia de energie din fiecare apartament, ca și în creșterea nivelului încasărilor, prin diminuarea costurilor la consumatori, precum și în reducerea subvențiilor de la buget. Un rol important în economiile realizate îl are și izolarea termică a clădirilor. În țara noastră, din cauza unei izolări ne-corespunzătoare, cererea de căldură pentru încălzirea fiecărui metru pătrat este de 2-3 ori mai mare față de cea din Uniunea Europeană. În strategia de asigurare a energiei termice, accesul consumatorilor la reglarea și adaptarea consumului în funcție de nevoi sau de capacitatea de plată figurează la proiectele pe termen lung, respectiv la cele pentru intervalul 2007-2017. Pentru a stimula piața, firmele prestatoare vin cu importante facilități Așa cum am mai informat, pentru instalarea de repartitoare electronice de costuri și robinete termostat sunt absolut obligatorii prezența la nivel de scară sau de bloc a unui contor de energie termică(gigacalorimetru), acceptul a 80 la sută dintre proprietari, precum și acordul asociației de proprietari, ca parte contractantă și supervizoare a montajului efectuat. În perioada de iarnă, operațiunea este mai complicată, întrucât trebuie cerut acordul Termica pentru golirea instalației, dar și pentru că se creează disconfort termic consumatorilor conectați la aceeași sursă. Una din firmele montatoare și care, conform președintelui de asociație și beneficiarilor, și-a făcut cu brio treaba, vine și cu facilități importante. Este vorba despre faptul că plata celor 30 de euro pe fiecare radiator (echipa-mente și manoperă) se poate face în 12 rate lunare, firma asigurând, pentru repartitoare, o garanție de 3 ani. Tot so-cietatea dă asigurări că se pot face economii de până la 40 la sută din factura anterioară realizării montajului. În schimb, pentru defalcarea consumurilor, firma percepe un tarif de 40 de euro-cenți pe calorifer și lună. Cu robinete termostat, căldură după necesitățile din fiecare cameră Folosindu-se robinetele termostatice, în fiecare cameră se pot regla temperaturi diferite. Există, de asemenea, posibilitatea ca, atunci când membrii familiei lipsesc de la domiciliu sau când una din încăperi nu este locuită, ca-loriferele să fie închise. În ase-menea situații, capul ter-mostat se reglează până la in-dicația de evitare a înghe-țului(6 grade Celsius), re-partitorul neavând decât să înregistreze economia astfel realizată. De menționat este faptul că unitățile citite de pe repartitoare nu exprimă con-sumul de energie termică în gigacalorii, ci cota parte con-sumată în apartament, din to-talul înregistrat de gigaca-lorimetrul de la subsolul blo-cului. Înregistrările fiecărui repartitor electronic în parte sunt însumate la nivel de a-partament, fiind transformate, prin programul de calcul, în unități de calcul individual. Pentru evitarea unei creșteri locale a căldurii la nivelul re-partitoarelor, cu urmări în creșterea consumului, este re-comandată evitarea acoperirii echipamentului de măsură cu diverse obiecte. Totodată, specialiștii spun că atunci când camerele sunt aerisite, termostatul se va poziționa la minim, în timp ce pe perioada nefurnizării agentului termic, acesta va fi lăsat la maxim. Au apărut și nemulțumiți, însă doar de pe urma neseriozității unor firme Există și nemulțumiți de pe urma montării de robinete termostat și repartitoare electronice de costuri. Vina este însă a firmelor prestatoare, care nu și-au făcut la timp treaba. După ce au pus pe calorifere robinetele cu termostat, două dintre acestea au întârziat cu montarea aparatelor de măsură. Respectivele societăți au vrut să „prindă piața”, repartitoarele, aduse pe parcurs din import, putând fi plasate chiar și pe toată durata sezonului rece. Evident, păgubiți sunt consumatorii, care plă-tesc căldura în vechiul sistem. O altă firmă nu a făcut deloc citirile pe octombrie, recu-perarea și regularizarea cu consumul pe noiembrie dând bătăi de cap asociațiilor. În altă ordine de idei, intervenția în apartamente, atât cu re-partitoare, cât și cu centrale termice, a dus la dezechi-librarea instalațiilor și la u-nele deficiențe la aparta-mentele de pe scară sau din bloc. Voci timide, dar îndrep-tățite, încep să se audă din rândul necontorizaților, care se simt frustrați că trebuie să suporte contravaloarea unor consumuri ce nu le aparțin. Procentajul de 80 la sută, sursă de discriminare Mai mulți proprietari de apartamente din cartierul Obcinilor se simt discriminați de obligativitatea introducerii robinetelor termostat și a repartitoarelor electronice de costuri cu 80 la sută din pro-prietari. Astfel, la un bloc cu 22 de apartamente din cvar-talul amintit, 12 sunt dotate cu centrale termice, iar 4 pro-prietari nu vor să-și pună re-partitoare, pe motiv că au chiriași care, oricum, plătesc căldura. Așa se face că restul de 8 familii rămân doar cu buna intenție, nimeni până acum neoferindu-le nicio solu-ție. Unul dintre proprietari crede că procentajul în cauză a fost stabilit aleatoriu, su-bliniind că a avut, în acest sens, intervenții și la ANRSC. De ținut minte este faptul că dotarea cu repartitoare este obligatorie, iar termenul li-mită pentru finalizarea ope-rațiunii este 31 iulie 2007. Po-trivit HG nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele centra-lizate de alimentare cu energie termică, neducerea la înde-plinire a acestei obligații con-stituie contravenție, amenda usturătoare.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: