Scrisoare deschisă Domnului Ministru Gheorghe Flutur

Vă rog să interziceți împușcarea ciocârliilor !

Ceea ce vă expun în rândurile care urmează nu se referă la un act banal, derizoriu, superfluu. Este vorba despre un act de cruzime, vânarea, uciderea voluntară a unui rapsod al naturii, o ființă gingașă, suavă, mirifică, împușcarea ciocârliilor. Desigur, este greu de înțeles și de crezut o asemenea acțiune barbară, să ucizi ciocârliile, niște ființe care sunt o adevărată binecuvântare a spiritului omenesc. De peste 30 de ani lucrez într-o circumscripție sanitară veterinară de control alimente, care supraveghează procesarea de produse alimentare de origine animală, unitatea SC FACOS SA SUCEAVA, produse destinate consumului pe piața internă, cât și la export. În acest sens unitatea este verificată și acreditată de experți în produse alimentare din Comunitatea Economică Europeană.
 

În luna iulie a.c., printr-o adresă, Uniunea Europeană anunță că secția de prelucrare „Vânat sălbatic împușcat” de la SC FACOS SA Suceava este singura abilitată în România să facă export în țările comunitare. Cu alte cuvinte, tot vânatul care se recoltează în Ro-mânia pentru a fi exportat trebuie prelucrat în condițiile Directivei Comunitare 92/45 la SC FACOS SA Suceava. Până aici toate bune și lăudabile. Eu, ca șef al Circumscripției de control alimente, am sarcina de a certifica sanitar-veterinar prelucrarea și livrarea produselor din această unitate. Pe parcursul îndelungatei mele activități, am certificat sanitar-veterinar sute și sute de tone de vânat sălbatic, prelucrat în blană, tranșat, sau în conserve. Dar de câteva zile sunt contactat telefonic de diferite asociații de vânătoare, care solicită clarificări în vederea realizării exportului, prin SC FACOS SA Suceava, de vânat în pene, împușcat, neeviscerat, ca prepelițe, rațe sălbatice, gâște sălbatice sau potârnichi. În seara zilei de 26.09.2005, primesc un telefon de la o asociație vânătorească din Ialomița, care, pur și simplu, nu numai că m-a surprins, ci m-a năucit! Mă anunță că în scurt timp, între 01 – 15 octombrie 2005, este sezonul vânatului de ciocârlii și sosesc zeci și zeci de vână-tori din Italia, pentru împuș-carea ciocârliilor, în partea de sud a țării! Vânătorii respec-tivi doresc să transporte pie-sele împușcate în Italia, însă de la serviciile sanitare veteri-nare italiene li s-a spus că sin-gura unitate autorizată din România să oficieze exportul este SC FACOS SA Suceava, prin serviciile teritoriale ale DSVSA Suceava. Partenerul de dialog telefonic de la asociația de vânătoare din Ialomița mă informează că nu pot fi trans-portate ciocârliile împușcate pe la punctele de frontieră cu Ungaria și Croația, întrucât serviciile sanitare veterinare ale țărilor respective interzic tranzitarea acestei specii. În Ungaria și Croația nu numai că este interzisă împușcarea ciocârliilor, dar până și trans-portarea pe teritoriile lor este oprită. Nu pot înțelege de ce la noi este permisă împuș-carea ciocârliilor; care este ra-țiunea acestei cruzimi? Înțe-leg, de la cerb, mistreț, rață, prepeliță, gâscă etc. se folo-sește carnea, ursul agresiv pu-ne în pericol sănătatea oa-menilor, ciorile, stăncuțele, coțofenele dăunează cultu-rilor, dar această ființă atât de nevinovată, ciocârlia, care vara își flutură lin aripioarele, sus, în azurul celest, în-cântându-ne privi-rile, iar cu trilurile sale cristaline, ine-galabile ne dez-miardă auzul, de un alt „rău” nu este ca-pabilă. Pentru ce să fie ucisă? Oare co-piii, nepoții, străne-poții noștri nu tre-buie să aibă parte și ei de această binecu-vântare cerească? Cel puțin în zona noastră nordică, din cauza condițiilor pedoclimaterice mai aspre și, de ce să nu recunoaștem, a chimizării suprafețelor agri-cole, trilul ciocârliei aproape s-a stins, el se aude tot mai rar. Iar acolo unde el mai există, trebuie ca noi să îl uci-dem? Nu pot să accept uci-derea ciocârliei ca sport. Este o distracție a unor indivizi ca-re și-au pierdut calitatea de a fi „om”. Datorită restricțiilor sanitare veterinare impuse de țările vecine, ciocârliile îm-pușcate nu pot fi transportate decât cu avionul pentru a ajunge la destinatar în Italia. Mi s-a oferit telefonic șansa petrecerii unor zile de „ne-uitat” în câmpia Bărăganului, cu condiția să iau documen-tele și sigiliile veterinare cu mine pentru a certifica sa-nitar-veterinar, la locul de îm-pușcare, „trofeele ” respective. Lucru care ar însemna o încălcare flagrantă a Directi-velor Comunitare privind mo-dul de exploatare a vânatului și, implicit, pierderea acredi-tării sanitar-veterinare a singu-rei unități din România apro-bate să exporte în țările mem-bre ale Uniunii Europene. De-sigur, machiavelismul unor indivizi se justifică și îl înțe-leg, fără a-i da curs însă, a-tunci când este vorba de o afa-cere. Dar împușcarea ciocâr-liei nu reprezintă o „afacere”, ci o crimă împotriva unei fru-museți cu care s-a înzestrat natura. Ciocârliile nu sunt ale noastre, ele sunt un produs al naturii, și nu avem nici un drept să-l ucidem. Mama mea, în vârstă de peste 85 de ani, auzind discuția interminabilă, telefonică, mi-a zis: „omorâ-rea ciocârliilor nu poate fi bi-necuvântată de Dumnezeu, este o lucrare a Diavolului”. Ea, care zilnic, ore în șir, stând în genunchi, cu Biblia în față, se roagă Bunului Dumnezeu, are perfectă dreptate. Această „distracție” este incalificabilă. Știu că atitudinea mea și materialul prezentat pot avea efect de bumerang, dar con-știința, pe care o consider e-sența existenței umane, nu-mi permite să fiu nepăsător atunci când se petrec fapte iraționale. Nu doresc să mă împovărez cu o asemenea anatemă. Domnule ministru Gheor-ghe Flutur, Sunteți un om zămislit în ținuturile curate, pline de înțelepciune ale Bucovinei, vă rog să interziceți uciderea ciocârliilor pe teritoriul țării noastre! Sunteți singurul în măsură să le salvați! Vă mulțumesc! Dr. MIRCEA BILIUS Medic primar veterinar, Inspector sanitar veterinar de stat D.S.V.S.A. SUCEAVA

Print Friendly, PDF & Email

Admitere USV

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: