La Lettre R

> Publicația ce apare la Suceava mizează pe „diversitatea stilurilor și opiniilor, încercând să elimine clișeele culturale“ > Pentru început – la primul număr –, cum se citește România în franceză „La Lettre R” este numele unei „reviste culturale și de creație”, în limba franceză, al cărei prim număr a apărut în acest an la Editura Universității Suceava. Termenul „revistă” este o convenție pe care o acceptăm, din perspectiva faptului că redacția sa își pro-pune, evident, să nu se oprească la un singur număr și, în fiecare dintre cele care vor urma, să trateze o temă anume. Altfel, n-ai greși dacă i-ai spune carte… Primul număr este interesat de a contura o perspectivă asupra acelei Românii ce se poate citi, în actualitate, în limba franceză; așadar, „La Roumanie en français”.
 

„Cum văd ei România?”… I s-a solicitat să răspundă cu sinceritate la această întrebare lui Dominique Besnard-Rousset, dar în spațiul deschis de această întrebare s-au încadrat, într-o rubrică de confesiuni, și Gaid Evenou-Dobre (încercând să vadă dacă nu-i vis aspirația românilor de a fi integrați în UE), Mihaela Marcelli (despre o întâlnire cu România în Franța), Hafedh Djedidi (amintindu-și cum s-a văzut teatrul tunisian pe scena din Suceava, la RITUF), Cori-na Iftimia (despre anume con-tururi ale francofoniei), Vasile Dospinescu (despre o percep-ție particulară a francofoniei). E dificil de a reproduce aici – astfel încât rezumările să fie cât mai apropiate de adevăr – toate secțiunile consistentei publicații (peste 200 de pagini, cu numeroase și interesante subiecte, cu semnături con-vingătoare). Le trecem, mai departe, doar în… revistă. În „La Lettre R” au loc creația li-terară, traducerile, interviu-rile (Elena-Brândușa Steiciuc în dialog cu Oana Orlea, iar Sanda-Maria Ardeleanu, cu Alexandra Makarov), studiile și interpretările (de la scriso-rile în franceză ale lui Alec-sandri, la Benjamin Fondane, la Eliade, Ionescu, Cioran, Theodore Cazaban sau Dominique Fernandez), inclusiv in-terpretări ale unor texte „feminine” (semnate de Iulia Has-deu, Judith Martin sau Isidore Isou), notele de lector, ca și paginile dedicate artelor (mu-zică, sculptură, arte plastice, teatrului). Pentru a nu vorbi în alți ter-meni despre calitatea publi-cației, ne face plăcere să re-dăm (în ordine alfabetică, așa cum ne sunt propuși) o parte din colaboratorii acestui nu-măr: prof. univ. dr. Sanda-Ma-ria Ardeleanu, profesor de ling-vistică; asist. univ. Mihaela Arnat (pregătind un doctorat în Pascal Bruckner); Domi-nique Besnard-Rousset, profe-sor de franceză din Africa Occidentală, Madagascar și până la C.N. „Mihai Emines-cu” din Suceava; asist. univ. Camelia Capverde (pregătind un doctorat în Gaston Bache-lard); Nicolas Cavailles, cer-cetător, scriitor, specialist în Cioran; asist. univ. Ioana-Crina Coroi; Hafedh Djedidi, directorul Institutului Superior de Arte din Sousse, Tunisia; prof. univ. dr. Vasile Dos-pinescu, profesor de lingvis-tică; asist. univ. Cristina Drah-ta (pregătind un doctorat în Andre Makine); Gaid Evenou-Dobre (reprezentantă, în Uni-versitatea suceveană, a Servi-ciului de Cooperare și Acțiune Culturală al Ambasadei Fran-ței); asist. univ. Simona Fur-dui (pregătind un doctorat despre Dominique Fernandez și Jean Rouaud); lector univ. Olga Gancevici (pe cale de a încheia un doctorat în Matei Vișniec); prof. univ. dr. Jean-Paul Goujon, de la Universi-tatea din Sevilla; asist. univ. Corina Iftimia (pregătind un doctorat în Pascal Quignard); prof. univ. dr. Jean-Pierre Lon-gre, de la Universitatea „Jean Moulin” din Lyon; Irina Lul-ciuc, prof. la CN „Mihai Emi-nescu”, cu studii despre argoul studențesc și imaginarul ico-notextual al publicității; Mi-haela Marcelli, absolventă (printre altele…) a Universită-ții Poitiers, contract manager la una dintre cele mai impor-tante firme farmaceutice din lume; Petru Marian, specia-list în hermeneutică literară; Florence Michel, printre alte-le, promotoare a pianistei Mu-riel Chemin; lector univ. dr. Ovidiu Morar, specialist în suprarealism și avangardă; asist. univ. Nicoleta Moroșan (pregătind un doctorat în Ra-cine); Agata Mozolewska, Po-lonia; scriitorul, eseistul și ar-tistul plastic Valery Oișteanu; Gina Puică (pregătind o teză în Th. Cazaban); Laurent Ros-sion, atașat al Arhivelor și Mu-zeului de Literatură din Bru-xelles; Olivier Salazar – Fer-rer, scriitor, profesor de lite-ratură la Glasgow; prof. univ. dr. Elena-Brândușa Steiciuc, șefa Catedrei de franceză de la Suceava; asist. univ. Cristina Strătilă (pregătind un doctorat în teoria traducerii); Iulian Toma, fost student și maste-rand la Suceava, ziarist la „Senior planet”, Franța; Monica Vașcovici, profesoară la C.T. „Petru Mușat”, cu studii de-spre Michel Turnier; scriitorul și ziaristul (la RFI) Matei Viș-niec… În încheierea acestei lungi (dar, credem, justificate enumerări), adăugăm că redacția este condusă de Olga Gancevici (director), Gina Puică (redactor-șef); redac-tori: Mihaela Arnat, Nicoleta Moroșan, Monica Vașcovici. Responsabil al primului nu-măr a fost Olga Gancevici, iar coperta a fost realizată de Iu-liana Apetri. Din comitetul o-norific al revistei fac parte Theodor Cazaban, Jean-Pierre Longre, Matei Vișniec, Maria Vodă Căpușan. Scopul dintâi al revistei, spune Olga Gan-cevici, este „de a oferi o șansă artiștilor și cercetătorilor ti-neri”; revista mizează pe „di-versitatea stilurilor și opini-ilor, încercând să elimine cli-șeele culturale”. Deoarece ti-tlul revistei e inspirat dintr-o lucrare a lui Gherasim Luca, „La Revolution d’abord”, ea precizează și că publicația nu urmărește neapărat traseul protestatar și nihilist al avan-gardei istorice sau al negării categorice de la începutul ca-rierei lui Ionesco. „Prin însăși concepția sa, prin diversitatea rubricilor, această revistă de-pășește conceptul obișnuit al revistei literare sau al celei de literatură comparată. Totodată revistă de creație, și revistă de critică, și de eseu, ea răspunde unei nevoi actuale, realizând legătura între trecut, prezent și viitor” – consideră Jean-Paul Goujon, profesor la Universi-tatea din Sevilla. Temele viitoarelor numere ale revistei „La Lettre R” sunt „Arts et politique” și „Les Arts au feminin”.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: