Dialog cu prof. univ. dr. ing. ADRIAN GRAUR, rectorul Universității „Ștefan cel Mare“ Suceava

‘Nici o regiune nu are «blazon» dacă nu are o universitate puternică’

> “Nu ar trebui să se inducă ideea că am fost mai prost tratați”, consideră rectorul Universității: 800 de locuri subvenționate de la buget pentru învățământul de licență, 36 pentru masterate și 23 pentru studii doctorale > La admiterea din 2005, Universitatea mai poate scoate la concurs până la 2000 de locuri cu taxă > Nici o facultate sau specializare nu riscă să dispară, dimpotrivă, există posibilitatea a-pariției unor noi specializări – Domnule rector, dorim să știm câte locuri a alocat ministerul de resort Universității “Ștefan cel Mare” pentru admiterea din acest an și care ar putea fi perspectiva în ce privește locurile cu taxă? – Ministerul Educației și Cercetării a alocat universității noastre, pentru admiterea din 2005, 800 de locuri bugetate pentru învățământul de licență, 36 de locuri pentru masterate, cu 20% mai mult decât anul trecut, și 23 de locuri pentru studii doctorale.
 

prof. univ. dr. ing. Adrian Graur

În ce pri-vește locurile pentru studiile de licență, țin să precizez că s-au alocat cu 20 de locuri mai puțin față de ce-le alocate în anul universitar anterior. Acestea reprezintă, probabil, locurile pentru tinerii din Republica Moldova, care, în anii anteriori, erau alocate distinct, peste cele 800. Așa cum se vede, nu ar trebui să se inducă ideea că am fi fost mai prost tratați, comparativ cu anii ante-riori. Precizăm că, în afara locurilor bugetate, fiecare domeniu de licență poate școlariza, cu taxă, un plus de până la 150% din numărul studenților bugetați, ceea ce ar reprezenta, la nivelul universității, un număr total de 2000 de locuri pentru admiterea din acest an. – Am aflat că una dintre noutățile ce anticipează admiterea din 2005 este că, de această dată, nu ministerul este cel care repartizează pe facultăți locurile bugetate, ci universitatea. În cazul Univer-sității “Ștefan cel Mare”, care sunt criterii-le ce vor opera în repartizarea celor 800 de locuri? – Principiul care ne poate ghida în reparti-zarea pe facultăți a acestor locuri sunt resursele umane de la fiecare facultate în parte, diver-sitatea specialiștilor care acoperă diferitele do-menii de licență, măsura în care interesul nos-tru este să acoperim un număr cât mai mare de domenii, prin reformarea vechilor specializări, în consonanță atât cu nomenclatorul actual al domeniilor de licență, cât și cu cerințele pieței forței de muncă. O constrângere puternică în acest demers o reprezintă obligația de a asigura funcționarea și pe viitor a unor domenii, care în prezent par a nu avea mare căutare, având în vedere că acestea au reprezentat zeci de ani de construcție didactică și științifică, și pot reveni oricând pe piața forței de muncă. Este ușor de imaginat că repartizarea locu-rilor pe universitate este un travaliu delicat, știindu-se bine că orice sistem, cu o oarecare vechime, rezistă încercărilor de reformă. Dis-pariția celui de al 4-lea an, respectiv celui de al 5-lea la învățământul tehnic, licența obținându-se acum în 3, respectiv 4 ani, poate afecta normele didactice ale unor cadre universitare, fapt ce poate fi contracarat prin dezvoltarea și diversificarea studiilor de masterat și de formare continuă a multor licențiați, mai vechi sau mai noi, a căror specializare impune o per-manentă actualizare a cunoștințelor și abilită-ților profesionale, în concordanță cu procesele de schimbare rapidă a activităților sociale și economice. – Așa cum deja începea să se prevadă de la începutul anului, se renunță la spe-cializările duble. La Universitatea “Ștefan cel Mare”, care este numărul de speciali-zări pe care se contează după această schimbare? – Avem un număr de 28 domenii de licență, exprimate prin 23 de specializări acreditate și 18 specializări autorizate. Pentru 9 dintre spe-cializări, conform criteriilor Consiliului Na-țional de Evaluare și Acreditare Academică, se organizează învățământ la distanță (peste 1000 de locuri). Amintesc aici că există potențial și voință de a crea alte noi specializări: > în domeniul științelor sociale și politice, specializările știin-țe politice, asistență socială, relații internațio-nale și studii europene; > în domeniul științe-lor inginerești, specializarea ingineria mediu-lui; > în domeniul științelor economice, spe-cializarea statistică și informatică economică; > în domeniul științelor juridice, specializarea drept; > în domeniul științelor comunicării, specializările comunicare și relații publice, jurnalism. – Există riscul dispariției vreunor fa-cultăți sau specializări, eventual în con-dițiile în care numărul de locuri subven-ționate ce le este atribuit ar fi prea mic? – Nu există pericolul de dispariție ca atare a unor facultăți, fiind mai precis vorba de un proces de reformare a tuturor facultăților noas-tre în spiritul noilor reglementări, de trecere la licență în 3, respectiv 4 ani, în concordanță cu nomenclatorul domeniilor de licență stabilite de Consiliul Național al Rectorilor și aprobate prin Ordonanța de Guvern. Nici chiar facultățile care au doar 30 de locuri subvenționate la unele specializări nu riscă așa ceva, deoarece ele pot asigura un plus confortabil de locuri la învăță-mântul cu taxă. Este vorba de specializări foar-te căutate, cum ar fi cele de la silvicultură, educație fizică și sport etc. – Apropo de educație fizică și sport… Cum se descurcă, în privința fondurilor, C.S. Universitatea? Din câte îmi amintesc, în urma unui dialog purtat pe la sfârșitul verii trecute am înțeles că existența sa, rezultatele, performanța care se dorește sunt strâns legate de sprijinul pe care clubul l-ar putea primi din partea comu-nității… – Finanțarea Clubului Sportiv Universitatea ne creează încă probleme. Nu putem însă ig-nora că, în ciuda dificultăților financiare, uni-versitatea nu poate să nu promoveze sportul, așa cum o fac toate universitățile europene. Avem din fericire un parteneriat cu Primăria, pe care îl salutăm, parteneriat prin care Pri-măria a prevăzut alocarea în acest an pentru secția handbal a sumei de 1,5 miliarde lei. Cu acest sprijin financiar – și profit de ocazie să fac un apel tuturor societăților economice sucevene să vină lângă noi –, sperăm să reușim în proiectul de reconstrucție a echipei. O echipă de ligă națională nu poate atinge performanțe notabile decât prin întărirea lotului cu jucători valoroși și chiar angajarea unui antrenor plătit corespunzător. Imaginea unei universități, dincolo de per-formanța didactică și științifică, este dată în egală măsură și de manifestările culturale, ar-tistice și sportive, care animă și dau un sens profund existenței unei universități. Într-o reformă complexă, ca aceea declanșată de procesul de la Bologna, întreaga suflare aca-demică face eforturi uriașe de adaptare la noile cerințe și reglementări pentru a găsi soluții cât mai viabile pentru afirmarea pe mai departe și consolidarea pe termen lung a universității bucovinene. De aceea am fi bucuroși ca auto-ritățile locale și regionale, instituțiile de cultu-ră, presă să susțină demersurile noastre. Să nu uităm că nici o regiune nu poate atinge o dez-voltare durabilă, nu poartă „blazon” dacă nu are o universitate puternică.

Print Friendly, PDF & Email
Etichete:

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: